Zen:

Zen is een studierichting van het boeddhisme, waarin de nadruk wordt gelegd op de beoefening van meditatie als de sleutel tot bewustwording van onze ware aard en onthulling van onze aangeboren wijsheid en barmhartigheid.

Zen betekent eigenlijk me4ditatie. Het komt van het Sanskritische woord dhyana dat in de boeddhistische, Indiase traditie meditatieve toestand betekent.
Toen het boeddhisme in China bekend werd, transcribeerden de Chinezen het tot chan. Dit Chinese karakter wordt in Korea uitgesproken als son en in Japan als zen.

Alle Zenscholen behoren tot de mahayanatraditie van het Boeddhisme.
Mahayana betekent groot voertuig. Deze traditie is bekend als groot omdat hij diverse benaderingswijzen van het spirituele pad omvat.

Een van de kenmerken van het mahayanaboeddhisme is het bodhisattva-ideaal. Een bodhisattva is iemand die zijn of haar leven wijdt aan verlichting en aan het helpen van anderen om dit ideaal ook te bereiken.
Bodhisattva betekent verlicht wezen.

De vijf basisgeboden van Zen:

– dood niet
– steel niet
– onthoud je van schadelijke seksuele omgang
– lieg niet
– gebruik geen bedwelmende middelen.

De zentraditie kent ook de bodhisattvageboden, een lijst van tien hogere en achtenveertig lagere gedragspr9incipes, die helpen bewust en barmhartig te leven.

Groot vertrouwen, grote moed en grote opmerkzaamheid zijn de drie kwaliteiten die de zenbeoefening de mens helpt te ontwikkelen en waar alle zenmeesters hun uitleg bij hebben gegeven.

Zen werd in China tot ontwikkeling gebracht na de introductie van het boeddhisme in de eerste eeuw v.Chr. Het boeddhisme was een uitheemse godsdienst, die kooplieden en reizende monniken vanuit India meenamen.
Door de eeuwen heen hebben de Chinezen zich het boeddhisme eigen gemaakt en in diverse opzichten getransformeerd.
Er verrezen diverse Chinese, boeddhistische scholen. Het was de zenschool, die de beproevingen va de Chinese geschiedenis doorstond en naar Korea en Japan werd overgebracht.
Zen is geworteld in het boeddhisme en het leven en de lessen van de Boeddha.

Meditatie is de essentie van zenbeoefening. Men kan zich tijdens de meditatie goed bekijken. Het is mogelijk onze eigen echte natuur te zien en hierdoor tot vol bewustzijn te komen.

De Boeddha onderwees vier meditatiehoudingen:

– zittend
– lopend
– staand
– liggend

Bij formele zenbeoefening wordt hoofdzakelijk zittend en lopend gemediteerd.