Touch for Health is een traditionele Chinese geneeswijze. Waarbij door middel van lichaamsdiagnostiek en therapie, bepaalde plaatsen van het lichaam worden aangeraakt en gemasseerd om blokkades op te heffen.
Touch for health, ook wel toegepaste kinesiologie genoemd, heeft als uitgangspunt, dat iedere spiergroep overeenkomt met een bepaald orgaan. Door de relatieve spierkracht en spierspanning te meten kan men iets over het energie-evenwicht van de organen zeggen.
De therapeutische behandeling kan een massage van acupunctuurpunten, massage van meridianen en zenuwlymfvatpunten inhouden. Ook kunnen de aanhechtingspunten van de zwakke spier worden gemasseerd.

Touch for Health is ontstaan door het pionierswerk van John Goodheart en, daarna, het werk van John F. Thie. Zijn boek 'Toets van de gezondheid' geldt als het basisboek voor Touch for Health. In de Touch for Health methode wordt inzicht gegeven in de relatie tussen klachten, voeding, emoties, beweging en het totale energiesysteem.

De houding van ons lichaam wordt instandgehouden door spieren. Diverse spieren moeten met elkaar samenwerken om bewegingen mogelijk te maken en bepaalde houdingen te handhaven. Al onze spieren hebben een relatie met specifieke wervels uit onze wervelkolom. Deze zelfde wervels hebben ook relaties met bepaalde organen in ons lichaam en daarmee met de, uit de Chinese acupunctuur bekende, meridianen of energiebanen. Zodoende kunnen we met de spiertesten uit de Touch for Health methode een indruk krijgen van het energieniveau in de bijbehorende meridianen, en de daarbij horende organen.