Tenen lezen:

Het lichaam weerspiegelt de geest. Zo eenvoudig is het eigenlijk. Tenen lezen sluit perfect aan bij de Oosterse geneeswijzen. Voeten zijn spiegels van de ziel. Voor handen geldt net hetzelfde, maar voeten zijn veel zuiverder
Wetenschappelijk bekeken staat tenen lezen echter niet hoog aangeschreven. Sommige artsen beschouwen het als regelrechte kwakzalverij, anderen vinden het louter waardevol als aanvullende therapie.

Onze voeten vormen de fysieke basis. De tenen laten door hun vorm en stand zien hoe we aan onze basis in elkaar zitten. Door de stand en de vorm van de tenen te analyseren en te interpreteren kan een betrouwbaar beeld worden geproduceerd van iemands karakter en gedrag. Er wordt inzicht verschaft in de mogelijk- en onmogelijkheden, want voeten zijn spiegels. Tenen lezen geniet meer en meer internationale erkenning en wordt in klinieken voor natuurgeneeskunde in Duitsland als hulpdiagnostiek toegepast

Tenenlezen is gebaseerd op het holistisch idee dat alles in alles weerspiegeld wordt. 29 jaar geleden kwam Imre Somogyi op het idee om te onderzoeken in hoeverre dit ook met tenen het geval is. In de praktijk kwam hij tot verbazingwekkende resultaten. Deze heeft hij verwerkt in het boek Tenenlezen 1 'Voeten zijn spiegels'. 15 jaar later schreef hij het aanvullende boek Tenenlezen 2 'Wat kun je ermee?'.
In 2004 heeft hij zijn ervaringen met het lezen van kinderentenen verwerkt in het boek 'Babytenenlezen'.

Door de enorme internationale aandacht voor tenenlezen heeft Imre in Nederland docenten Tenenlezen opgeleid, zodat hij zijn aandacht meer internationaal kon richten.