SPIRITISME:
Het spiritisme is een theorie die stelt dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat, en dan in staat is om met andere, nog levende mensen te communiceren. Spiritisme gaat er van uit dat de dood geen wezenlijke verandering in de geest van de mens teweegbrengt. Door de dood scheiden lichaam en geest zich, het lichaam blijft achter.
Een aanhanger van het spiritsme wordt spiritist genoemd.
Geesten zijn ten alle tijden en bij alle volkeren in contact gekomen met de mens.
Daarvan getuigen niet alleen alle oude geschriften (ook het Oude en het Nieuwe Testament) maar ook in latere en hedendaagse boeken vinden wij dit terug.
Toen in de 19e eeuw het telegraafnet wereldwijd tot ontwikkeling kwam en de dagbladhandel een grote vlucht nam, bracht dit met zich mee dat contacten met Geesten via mediums, wereldwijd in het nieuws kwamen. Geesten oproepen werd een rage en een tijdverdrijf, een modeverschijnsel dat weer verdween toen het nieuwe eraf was en onkundigheid, onbegrip en fraude het verschijnsel in diskrediet brachten.
Maar enkele geleerden namen het fenomeen wel degelijk serieus. De Engelse fysicus William Crook bestudeerde het fysische aspect grondig en kon alleen maar besluiten dat het verschijnsel cht was, hoewel hij er geen verklaring voor vond. Anderen, zoals Fnlon, Bozano, Delanne, enz., bestudeerden de inhoud van de boodschappen die de Geesten brachten. De Franse leraar Allan Kardec verzamelde duizenden berichten, stelde systematische vragen aan de Geesten, vergeleek de antwoorden en bracht ze geordend samen in zijn eerste boek Het Boek der Geesten (1857) en in al zijn andere werken.
Sindsdien zijn er honderden boeken verschenen met boodschappen en adviezen van Geesten. Maar de stevigste basis om het verschijnsel te begrijpen en de gevolgen ervan te overzien, en ook om er op een veilige en gezonde manier mee om te gaan, zijn nog altijd onbetwistbaar de werken van Allan Kardec..
Waarom is het Spiritisme zo interessant?
De meeste mensen stellen zich tegenwoordig geen fundamentele vragen over het leven meer. Werkdruk, ontspanning, en persoonlijke problemen nemen al hun tijd in beslag. Zolang alles goed gaat, denken zij niet na over God of de zin van het leven.
De kerkelijke instanties zijn hun geloofwaardigheid verloren, zodat veel mensen in niets meer geloven. Wanneer zij dan onverwacht geconfronteerd worden met de dood of een ongeneeslijke ziekte van een geliefde, voelen zij zich verloren en beduusd. Wanneer zij plotseling een contact ervaren met Geesten twijfelen zij waarachtig aan hun eigen gezondheid en durven er met niemand over spreken.
Waarover gaat het Spiritisme?
Het Spiritisme geeft een antwoord op de fundamentele levensvragen zoals:
– Wie ben ik?
– Wat was ik vr mijn geboorte?
– Wat zal ik zijn na mijn dood?
– Waarom leef ik?
– Waarom lijdt de ene mens meer dan de andere?
– Waarom wordt de een rijk geboren en de andere arm?
– Waarom worden sommigen blind geboren, of met een andere handicap, terwijl anderen gezond en wijs op de wereld komen?
– Waarom laat God zoveel ongelijkheid toe onder zijn kinderen?
– Waarom is er zoveel ellende op de wereld en is er meer verdriet dan vreugde?
– Waarom sterven sommigen jong en worden anderen oud?
– Waarom kennen slechte mensen soms meer geluk dan goede mensen?
Deze vragen stellen wij ons wanneer we ongelijkheid en onrechtvaardigheid zien op onze planeet. Het Spiritisme beantwoordt ze.
Wat is het Spiritisme dan?
Het is de leer die ons werd meegedeeld door hogere geesten met behulp van mediums.
Hun richtlijnen werden bijeengebracht en geordend in 1857 door een Frans pedagoog, beter bekend onder het pseudoniem Allan Kardec.