RUNESTENEN:
Het runenschrift (kortweg runen) of futhark is het oudst bekende schrift dat in Germaanse landen werd gebruikt; het bestaat uit letters samengesteld uit rechte en hoekige lijnen die gemakkelijk in steen of hout kunnen worden gekrast.
Runeninscripties zijn bekend van ca. 200 tot 1200 na Christus, en in Scandinavi nog een paar eeuwen langer. Hierna verloor het schrift geleidelijk de concurrentiestrijd met het Latijns alfabet. Het schrift werd met name voor inscripties op wapens, dagelijkse correspondentie, grafstenen etc. gebruikt.
Runen waren bij sommige volkeren het meest gebruikte schrift. De kerk vond het zelfs noodzakelijk om het gebruik van dit runeschrift officieel te verbieden. Door dit toedoen is het gebruik van runen als schrift inmiddels volledig uitgeroeid. Wat de futhark als alfabet zo bijzonder maakt is dat iedere letter niet alleen een fonetische klank hebben, maar ook een specifieke betekenis. Door deze runen achter elkaar te schrijven, wordt er niet alleen een woord verkregen gebaseerd op de fonetische klanken van de runetekens, maar ook een zin gebaseerd op de betekenissen die iedere rune in zich draagt. Bij het Hebreeuwse alfabet is dit ook het geval. Hierdoor kan op magische wijze een diepgaande esoterische betekenis worden ontleend aan de runestenen. Iedere runesteen heeft zijn eigen betekenis. In combinatie komt de kracht van de betekenis van de runestenen tot uiting.
Runen zijn meer dan een alfabet alleen. Ieder schriftteken staat voor een klank met een betekenis. Iedere rune is zijn eigen woord, een begrip waar een wereld van betekenissen onder schuil gaan. Ieder van deze begrippen heeft zijn eigen plaats in het leven. Samen vormen zij een representatie van het leven waarbij ze een stukje van onszelf laten zien. In combinatie vertellen ze hun eigen verhaal. Runen kunnen ons helpen bij het begrijpen van de dingen die we meemaken en de gevoelens die hieruit voortkomen. Het bijzondere van runen is dat de begrippen die ze uitdragen in de loop van de tijd niet veranderd zijn. Deze begrippen zijn op iedere maatschappij van toepassing en zijn onafhankelijk van de tijd waarin geleefd wordt.
Runestenen kunnen ook als orakel gebruikt worden. Vroeger werden runen gebruikt om inzicht te verkrijgen in alledaagse situaties. Runen hebben dan ook een voorspellend karakter. Door runen op de juiste manier te interpreteren kan inzicht verkregen worden in je huidige situatie. Hierdoor kan de wereld op een andere manier aanschouwd worden. De grondslag van runen is hetzelfde als die van tarot. Een orakel laat de onbewuste kant van iemand zien. Er wordt aan het bewustzijn duidelijk gemaakt wat er altijd al latent aanwezig is. Een orakel moet dan ook niet gezien worden als iets dat de toekomst kan voorspellen, maar moet meer gezien worden als een gids. Runen maken het mogelijk om onbewuste zaken te verwoorden, die anders latent aanwezig blijven. Een orakel zal alleen die dingen openbaren die eigenlijk al bekend zijn, maar waar je normaal niet stil bij staat. Hierdoor zal een dieper inzicht verkregen worden.
Het interpreteren van runen is echter een stuk moeilijker dan het interpreteren van tarotkaarten, omdat een runesteen weinig beeldende informatie bevat. Bovendien is er ook weinig informatie overgebleven van de runen. Hierdoor kunnen er soms verschillende opvattingen bestaan.

De runestenen op een rijtje:
01 Fehu
02 Uruz
03 Thurisaz
04 Ansuz
05 Raido
06 Kenaz
07 Gebo
08 Wunjo
09 Hagalaz
10 Naudhiz
11 Isa
12 Jera
13 Eihwaz
14 Pertho
15 Algiz
16 Sowilu
17 Teiwaz
18 Berkana
19 Ehwaz
20 Mannaz
21 Laguz
22 Ingwaz
23 Othila
24 Dagaz
De oude Germaanse volken hadden een magische wereldvisie. In de Oudnoorse sagen wemelt het van fascinerende stukjes magie, waarin de runen veel worden gebruikt als krachtige talismannen. Andere magische runentoepassingen zijn onder andere rituele en geschreven verzoeken in runeschrift.