Reiki

De speurtocht naar de oorsprong en de werking van deze universele kracht (Reiki) werd in de vorige eeuw ondernomen door Mikao Usui, een Japanner geboren op 15 augustus 1865 in Yago, een dorpje in het zuiden van Japan. Volgens de meest recente gegevens was hij getrouwd met Sadako Suzuki en had hij twee kinderen. Hij overleed op 9 maart 1926 en hij is begraven in een Boeddhistische tempel in een buitenwijk van Tokio. Op zijn grafsteen staat geschreven dat hij meer dan tweeduizend mensen heeft ingewijd in de naar zichzelf genoemde helingswijze.
Reiki is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. De optredende bijwerkingen hiervan zijn dat de kwalen, ontstaan door disharmonie, verminderen of zelfs verdwijnen. Doordat het lichaam lekker in zijn vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.
Ieder mens heeft de kracht in zich deze energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave, en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdegevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met Reiki bewust.
Reiki bestaat uit 3 graden.

1e Graad
De Eerste graad van Reiki is voor iedereen die interesse heeft om via handoplegging zichzelf en anderen te laten genieten van wat Reiki te bieden heeft. Bij de Eerste graad cursus ligt de nadruk op het behandelen van het lichaam. Het geven van energie oftewel Reiki door middel van aanraking en het leren van de handposities.

2e Graad
Tijdens een Tweede graad cursus leer je met symbolen op afstand behandelen. De vormen waarin en hoe je de symbolen gebruikt, worden behandeld en geoefend. Je leert hoe je iemand, een situatie, of jezelf Reiki kunt sturen.

3e Graad (Masterschap)
Na deze twee graden en een periode van werken en oefenen, kun je je geroepen voelen om de stap naar het Masterschap te nemen. Om Reiki aan anderen door te geven via cursussen en daardoor ook een grotere persoonlijke groei na te streven.