REGRESSIE THERAPIE:

Regressie therapie is een vorm van therapie waarmee je oorzaken van je problemen kunt achterhalen (psychisch, lichamelijk of emotioneel).
Je komt in een trance en tijdens deze trance ga je samen met je therapeut terug naar de tijd c.q periode in je leven waarin het probleem ontstaan is.
Op deze manier wordt er dat probleem gewerkt en getracht tot een oplossing te komen.
Deze oplossing kan zich snel voordoen maar het kan ook zijn dat je een aantal sessies nodig hebt, voordat je probleem is opgelost.

Tijdens een sessie zullen veel onderdrukte emoties los komen.
Deze emoties heb je blijkbaar opgedaan tijdens een bepaalde periode in je leven maar waarvan je de oorzaak niet meer weet. Omdat je tijdens de sessie weer op dat punt in je leven komt, kan je alle emoties weer volop gaan beleven.

Ook is het mogelijk tijdens regressie zover terug te gaan dat je terug gaat naar een vorig leven.
Hiervoor is het niet noodzakelijk dat je gelooft in reincarnatie en vorige levens, wel is het van belang dat je open staat voor alles wat je kunt gaan beleven

De manier waarop een oude ervaring wordt herbeleefd verschilt van persoon tot persoon.
De een ziet beelden, de ander voelt meer emotie, sommige mensen horen of weten wat er gebeurt.
Ook geluiden en geuren kunnen deel uitmaken van herbeleving.
In regressietherapie word je geholpen met het uiten en verwerken van angst, verdriet, woede of pijn.
Oude onbewuste ideeen over jezelf of de wereld (zoals bijv. ''Ik ben niet goed genoeg' of 'het is niet veilig om jezelf te zijn') kun je herleiden tot hun oorsprong in het verleden, om ze vervolgens los te laten.