Dit is een vaardigheid om helderziende waarnemingen te doen door het bekijken en betasten van voorwerpen of foto's Zo'n voorwerp of foto wordt dan een inductor, een omzetter van energie. men gaat er namelijk vanuit dat elk voorwerp zijn geschiedenis in energievorm met zich meedraagt en dat deze energie is op te vangen en in beelden is om te zetten. In de psychologie wordt dit ook wel hologram genoemd.

 

Hoe gaat het in zijn werk: Het is van wezenlijk belang dat je jezelf volkomen openstelt om de energie uitstraling van een voorwerp op je onderbewustzijn te laten inwerken. Ook hier is een houding van volkomen ontspanning, van passieve concentratie dus een voorwaarde. Als je het voorwerp met actieve concentratie benaderd zal het niet lukken. Neem bij voorkeur een voorwerp dat niet erg oud is en niet door veel verschillende mensen is gedragen. Want anders komen er teveel en te verwarde impressies op je af. Wel is het belangrijk dat een en dezelfde persoon het voorwerp lange tijd, ten minste een jaar heeft gedragen. Het is beter dat je die persoon niet goed kent, want anders loop je het risico dat je aan het voorwerp je eigen gevoelens over die persoon gaat toeschrijven (dit geld eigenlijk voor alle helderziende waarnemingen, wees voorzichtig met het voorspellen van iemand die je goed kent) in plaats van het voorwerp zijn eigen verhaal te laten vertellen. Door onverklaarbare oorzaken blijken gouden of zilveren voorwerpen de beste resultaten. Leg het voorwerp eerst in beide handen, bekijk het aandachtig in alle rust en laat het op je inwerken; ga er vooral niet in knijpen, want dan schijn je de vibraties te verstoren. Ga dan het voorwerp voorzichtig betasten en laat alle materiele eigenschappen van het voorwerp goed tot je bewustzijn doordringen. Voel de vorm, de structuur de hardheid de temperatuur, het gewicht enz. als het voorwerp je helemaal vertrouwd is geworden, ga er dan als het ware mee in gesprek. Ken het eigenschappen toe die overeenkomstig met de gevoelens die het voorwerp bij je oproept, bijvoorbeeld gevoelens van vriendschap, van afstandelijkheid, een blij of een somber gevoel. Stel je voor wat het voorwerp tegen je zou zeggen als het kon praten. Als het een dier was, welk dier het dan zou zijn? Als het een mens was, was het dan een man of een vrouw? Probeer al deze dingen niet bewust te verzinnen, maar laat alle invallen zo veel mogelijk spontaan in je opkomen. Ten slotte ga je ongeremd alles wat in je opkomt over de geschiedenis van het voorwerp vertellen zonder je af te vragen of het allemaal wel klopt. Vraag iemand je verhaal te noteren. Schrik niet als de verhalen die bij je opkomen meer vertellen over de eigenaar van het voorwerp dan over het voorwerp zelf. Bovendien moet je erop bedacht zijn dat de meeste impressies een nogal dramatisch en emotioneel karakter kunnen hebben dat is niet zo verwonderlijk want die hebben de sterkste energielading en zullen dus gemakkelijk opgevangen kunnen worden. Wanneer je nog weinig ervaring hebt moet je de resultaten nog niet al te serieus nemen en zeker eventuele voorspellingen met een flinke korrel zout nemen, maar oefening baard kunst, en natuurlijk kun je altijd bij een goede helderziende terecht om vragen te stellen.