Het Ouijabord, een bord bestaande uit de letters van het alfabet, de cijfers 0 t/m 9, ja en nee, wordt al eeuwen gebruikt om antwoorden te vinden. Er zijn twee verschillende theorien die een verklaring uiteenzetten over de antwoorden die men via het Ouijabord verkrijgt. Maar wat is waar? Is het Ouijabord een onschuldig middel om het onderbewuste te raadplegen? Of wordt er daadwerkelijk contact gelegd met entiteiten, die het niet altijd best met ons voor hebben?

Wat is het Ouijabord?

Een OuijabordHet Ouijabord, Ouija betekent letterlijk vertaald uit het Frans in het Nederlands en Duits ‘ja-ja’. Dit bord heeft zijn wortels al in de vroege geschiedenis van de Egyptenaren. Tegenwoordig is het Ouijabord een glad, houten bord, met daarin de 26 letters van het alfabet gebrand of erop geschilderd. Daar aan toegevoegd zijn er nog de woorden ja, nee, evt. tot ziens en soms ook hallo. Op het bord plaatst men een glas of een stukje hout met een oog in het midden, dat groot genoeg is om een letter erdoor te zien, of een puntvormig stukje hout dat de letters kan aanwijzen. Door met een aantal mensen aan tafel te gaan zitten en ieder een vinger op het glasstukje hout te leggen, kan men vragen stellen. Het bord zal dan hierop antwoorden met ja, nee of door woorden te spellen. Nog steeds worden in verschillende spellenwinkels in Amerika, de borden verkocht. De huidige vorm van het Ouijabord is sinds 1898 vastgelegd door William en Isaac Fuld uit Baltimore in Maryland. Zij begonnen toenmaals met de productie van de borden, als spel zijnde.

Het onderbewustzijn

Onderbewustzijn zoals iedereen weet is er een verschil tussen het ‘dagelijks bewustzijn’ en hetgeen wat weggestopt is, het zogeheten ‘onderbewustzijn’. Elementen die we oppikken uit verhalen, uit televisie programma’s, feiten, data etc. worden opgeslagen in ons onderbewustzijn. Niet iedereen heeft zomaar toegang tot zijn eigen onderbewustzijn. Voordat men het kan raadplegen zijn vaak bepaalde handelingen vereist of voorwerpen nodig. Zo werkt een sjamaan met trances en astrale reizen om zijn onderbewustzijn te raadplegen. Daar trance vaak veel moeite kost en soms via bepaalde (synthetische) stoffen beter te bereiken zijn (denk aan paddestoelen en drugs), verkiezen mensen liever een methode die minder inspannend en ‘gezonder’ is. Bijvoorbeeld het Ouijabord.

Hoe werkt het?

Tijdens een Ouija sessie komen vaak toch feiten, elementen en namen naar boven, die niet uit ons onderbewustzijn te halen zijn. Er wordt soms zelfs aangegeven dat het een entiteit betreft die alles doorgeeft. Maar is dat ook zo? Entiteiten Iedereen heeft wel eens een film gezien met geesten en paranormale voorvallen. In hoeveel van de films die je gezien hebt waren de geesten goedaardig? Nu is een film wel heel wat anders dan de realiteit, maar toch kent een film ook zo zijn waarheden. Bij een Ouija sessie zitten er meerdere mensen aan een tafel die elk een vinger op het glas of stukje hout hebben liggen, dat de letters aanwijst. Een van deze mensen fungeert als leider, die contact zal leggen. Deze vraagt meestal aan het begin van zo’n sessie of er iemand aanwezig is die wil spreken. Er van uitgaande dat het entiteiten zijn die geen fysiek lichaam hebben, en toch energie nodig hebben om te kunnen antwoorden, gebruiken ze energie van de leider. Je kunt begrijpen dat hij of zij op den duur uitgeput zal raken. Belangrijk is dan ook dat de leider een emotioneel stabiel persoon is, met genoeg ervaring en genoeg energie.

Niet zonder gevaar

Een Ouijabord in het donker met een kaarsHet gebruik van het Ouijabord trekt namelijk veelal eenzame en gevaarlijke entiteiten aan, die op zoek zijn naar contact! Het Ouija bord is zeker geen spelletje!!!!!!! Zoals men zegt: soort zoekt soort. En dat is ook hier aan de orde. Een lage entiteit zal op zoek gaan naar iemand die onervaren is, iemand die gemakkelijk te imponeren is en die weinig energie heeft. Dit brengt vele gevaren met zich mee: Gevaren : In Amerika zijn Ouijaborden algemeen bekend in het dagelijks leven. Ze worden zelfs verkocht in speelgoedwinkels als spelletjes zijnde! Maar is het ook een spel? Natuurlijk is het spelen met entiteiten, met energien die wij niet kennen nooit een goed idee! Er zijn mensen die je uit ervaring afraden om niet op deze manieren met entiteiten te spelen. Zij hebben gemerkt dat na of tijdens een sessie voorwerpen uit zichzelf bewogen. Zo vielen er beeldjes om, vielen er boeken uit de kast,verdwenen voorwerpen die later opeens wel weer op de eigenlijke plek lagen etc.

Hulp nodig bij een Ouija sessie?

Nu zullen er altijd mensen zijn die dit niet zo eng vinden of die hier niet in geloven. Dit zijn de minder enge verhalen. Het zien van entiteiten, het horen van voetstappen, het voelen van een geest om je heen die net zo echt aanvoelt als een mens van vlees en bloed is geen pretje. Maar het kan nog erger. Veel mensen weten namelijk niet waar ze mee beginnen, als ze ‘gezellig een avondje met het Ouijabord spelen’. Natuurlijk hoeft het niet altijd verkeerd te lopen. Er zijn genoeg mensen die wel weten hoe ze veilig met het Ouijabord overweg kunnen. Praat eens met hen, misschien dat zij je een training of workshop kunnen aanbieden wat betreft het contact maken met entiteiten via het Ouijabord.

Let wel op! Het is aanbevolen om met een ervaren medium of paragnost aan de slag te gaan met het Ouijabord.