Numerologie:

Numerologie is de psychologie, filosofie en wetenschap der getallen.

Voor het in praktijk brengen van numerologie moet men eenvoudige getallen kunnen optellen, maar men hoeft geen wiskundige te zijn.

Bij numerologie wordt het hele leven bepaald door de getallen 1 tot en met 9. Alle getallen boven de 9 kunnen worden opgeteld zodat ze een getal van n cijfer vormen tussen 1 en 9.
Je telt bijvoorbeeld het getal 38 op, dan geldt 3 + 8 = 11, en 1 + 1 = 2, dus het uiteindelijke getal is 2.

Bij numerologie worden geboortedatum en naam gebruikt. Alle letters corresponderen met getallen, die opgeteld aanvullende informatie over je leven geven.
Van A Z zijn dit oplopend de getallen 1 tot en met 26.
Elk getal heeft vele kenmerken en zowel sterke als zwakke punten. Elk getal tussen 1 en 9 heeft zijn negatieve en positieve kanten.

Persoonlijke getallen zijn een combinatie van positieve en negatieve invloeden, die van dag tot dag en tijdens bepaalde perioden in het leven kunnen verschillen.
Bij een erg positief iemand kan door een ingrijpende gebeurtenis, die pas heeft plaatsgevonden een tijdlang voornamelijk negatieve kenmerken of invloeden op de voorgrond treden.

Getallen benvloeden elk facet van ons leven. Je kunt ze voor je zelf gebruiken om meer duidelijkheid over jezelf en over je doel in het leven te krijgen.
Je kunt numerologie bijvoorbeeld toepassen om meer over gezondheid, loopbaan of relaties te weten te komen of om je talenten en gaven naar voren te brengen.

Al sinds mensenheugenis hebben getallen de mens in staat gesteld om het leven te begrijpen, hoe het in het verleden was, hoe het nu is, en hoe het zal zijn. Door het vermogen om de cycli en tendensen te verklaren en de kenmerken die elk getal met zich meedraagt.

Pythagoras was een van de eerste numerologiedeskundigen en leermeesters. Hij was een Griekse mathematicus en wijsgeer, die zijn leerlingen op zijn school der mysterin in Zuid-Italie rond 600 v.Chr.bijbracht hoe ze hun intutie konden ontwikkelen.
Pythagoras geloofde dat getallen de essentie van het hele bestaan waren.

Er zijn veel verschillende methoden in de numerologie. Tot het midden van de twintigste eeuw gebruikten numerologiedeskundigen bijvoorbeeld het systeem 1 tot en met 7, waarbij 7 het getal voor voltooiing was.

De behoeften van de mensheid zijn nu anders en onderhevig aan voortdurende verandering, wat terug te vinden is in de getallen die we gebruiken.
Numerologie hanteert nu ook meestergetallen, dat zijn 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 en 99.
Deze getallen versterken de ervaringen of invloeden van het persoonlijk getal en wijzen op uitzonderlijke eigenschappen of gaven die kunnen worden gebruikt om anderen te helpen.