NLP
Neurolingustisch programmeren (vaak afgekort tot NLP) is de studie van interne en externe communicatie en verandering van subjectieve ervaringen en de ontwikkeling van methodes en technieken om dit te veranderen. De grondleggers van deze techniek zijn John Grinder en Richard Bandler. Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals neurolinguistiek, taal en hypnotherapie en is in de 1980er jaren ontstaan in de Verenigde Staten door af te kijken hoe gerenommeerde therapeuten, zoals Milton Erickson en Virginia Satir en Frits Perls nu eigenlijk precies succesvol waren in therapie.
Toepassingen van NLP zijn te vinden in de psychotherapie maar ook in bijvoorbeeld bij communicatietechnieken in bijvoorbeeld management of verkoop. NLP werd getraind in recherche opleidingen van de Nederlandse politie als een verhoortechniek.
Deze gereedschapskist vol met trucjes en technieken is bedoeld voor mensen die oplossing-gericht te werk (willen) gaan. NLP is bedacht met als achterliggende gedachte om zowel je interne communicatie als je externe communicatie te verbeteren. NLP helpt mensen zichzelf algemeen in een positieve zin te ontwikkelen. NLP gebruikt kennis van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. Je lichaamshouding benvloedt je geest en je geest benvloedt je lichaamshouding. Rapport, de afstemming tussen mensen, kan bewust worden verbeterd door gebruik van lichaamshouding, stem, en woordkeuze. Dit gebeurt allereerst door lichaamshouding, stem en woordkeuze van de ontvanger te imiteren en in te spelen op diens persoonlijke ontvangstvoorkeuren, waarbij vastgesteld wordt of de ontvanger auditief, visueel of sensitief is ingesteld. Oogbewegingen in een bepaalde richting na vraagstellingen geven aan wat de ontvangstvoorkeur is van de ontvanger. Gebruikmakend van deze voorkeuren zal de band tussen zender en ontvanger al snel hecht worden en het leerproces gunstig benvloed worden.
Richard Bandler heeft in de jaren negentig NLP verbeterd door nieuwe methodes te ontwikkelen zoals Human Design Engineering (HDE) en Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR). Deze is meer conform de stand van zaken met betrekking tot de wetenschappelijke onderbouwing.
NLP heeft in korte tijd veel beoefenaars gekregen maar is niet geheel vrij van controversies. Een bekende Nederlander die NLP-technieken gebruikt en daar zijn zeer persoonlijke invulling aan heeft gegeven is Emile Ratelband. Hij zou Nederland een vrij eenzijdig beeld van NLP laten zien.