Nieuwetijdskinderen:

Nieuwetijdskinderen, sterrenkinderen, Indigokinderen. Het zijn verschillende benamingen voor een zelfde verschijnsel dat de laatste jaren in toenemende mate gesignaleerd wordt.
Er komen relatief steeds meer kinderen op de wereld die op de een of andere manier anders zijn.
Dat kan zich uiten in hoogbegaafdheid, overgevoeligheid, een sterke intutie, paranormale begaafdheid of hyperactiviteit.
Nieuwetijdskinderen lijken een evolutiesprong gemaakt te hebben. Ze passen niet in onze traditionele denkpatronen en verzetten zich hiertegen. Hun weerstand uit zich vaak in leer- en gedragsproblemen op school, overgevoeligheid voor voedingsmiddelen of in de vorm van allerlei allergien.
Soms krijgen ze zelfs het ADHD-stempel en belanden bij de therapeut.

Tot voor kort bestond er geen wereldwijd netwerk van betrokkenen, zoals ouders, docenten, therapeuten en opvoeders.
Maar langzamerhand beginnen we informatie over deze kinderen uit te wisselen. Het internet is een modern, wereldomvattend medium, dat deze uitwisseling op internationaal niveau mogelijk maakt.
De tijd is er rijp voor.

De zwakke kanten van een Nieuwetijdskind:

– overgevoelig en te open voor invloeden van buitenaf
– vaak een eenling
– laat zich moeilijk leiden en opvoeden
– voelt zich meestal niet begrepen e niet gerespecteerd
– is hyperactief en vaak ongeconcentreerd
– neigt ertoe andere mensen of situaties te idealiseren
– is dromerig en vlucht in zijn eigen wereld.

De sterke kanten van een Nieuwetijdskind:

– wil een volledig gentegreerd lid van het gezin zijn
– houdt van de natuur
– bekommert zich om iedereen in het gezin
– is loyaal tegenover het gezin
– is leer- en weetgierig
– heeft de gave om een helend effect op andere mensen te hebben
– is, als hij zich goed begrepen voelt, ook tegen personen buiten het gezin zeer open en vol vertrouwen

Specifieke begeleiding en ondersteuning van het kind en zijn omgeving is bij sterk terug getrokken of heel druk gedrag altijd noodzakelijk.
Van belang is een rustige en stabiele omgeving waarin kinderen op een veilige manier leren omgaan met prikkels en waar hun geleerd wordt hun eigen begrenzing te leren kennen.