NATUURGENEESKUNDE:

Natuurgeneeskunde is een verzamelnaam voor allerlei methoden, met uitzondering van de reguliere geneeskunst, welke een zinvolle bijdrage leveren aan de gezondheid. Er zijn meer dan 100 vormen van natuurgeneeskunde bekend en er komen steeds nieuwe vormen bij. Een andere naam voor natuurgeneeskunde is alternatieve geneeskunde.

Enkele voorbeelden van natuurgeneeskunde zijn:
– chiropractie
– refelexologie
– hypnotherapie
– reiki
– ayurveda
– homeopathie
– acupunctuur in diverse vormen
– kleurentherapie
– massage
– klanktherapie

De natuurgeneeskunde is een geneeswijze met een lange geschiedenis . Zij heeft haar wortels in de volksgeneeskunde en bestaat al zo lang als de mensheid. Vele beroemde namen komen we tegen in de geschiedenis welke een grote betekenis hebben gehad voor de huidige natuurgeneeskunde.

Elk organisme heeft een natuurlijke kracht in zich om te herstellen, als er zich stoornissen voordoen. Dit zelfgenezend vermogen wordt ook wel 'physis'genoemd.

In de natuurgeneeskunde wordt gewerkt met dit zelfgenezend vermogen. Lichaam en geest worden door middel van natuurlijke methoden optimaal in balans gebracht.

De methode welke daarvoor gebruikt wordt is verschillend. Door middel van het bepalen van iemand zijn vitaliteit, zowel in lichamelijk opzicht als geestelijk wordt een therapie gekozen.

In de natuurgeneeskunde wordt ervan uit gegaan dat er nooit sprake is van een ziek orgaan., maar dat ziekte een stoornis in het gehele lichaam betekent. Er wordt dan gesproken over een totale benadering van de patint, zowel wat betreft de diagnose als de therapie.

In de natuurgeneeskunde staat de eigen verantwoordelijkheid van de mens ten aanzien van zijn ziekte en gezondheid centraal. Dit is een belangrijk uitgangspunt binnen de visie van natuurgeneeskunde