Magnetiseren:

Het begrip magnetiseren is al heel oud. We komen het in de oudheid in vele Oosterse culturen al in allerlei vormen tegen.
Voor het eerst wordt melding gemaakt van deze vorm van genezen omstreeks 1000 jaar voor Christus in de Chinese, Indiase en Filippijnse cultuur.
Er zijn zelfs geschriften gevonden uit het oude Egypte van vroeger datum, die spreken over genezing door handoplegging.

Magnetiseren is: het geven van liefde in de vorm van energie, waarbij het opruimen van blokkades centraal staat. De balans tussen lichaam en geest wordt hierdoor hersteld.

Iedereen kan deze energie geven. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Het is belangrijk dat de magnetiseur zelf in balans is. Zeker op het moment dat hij gaat magnetiseren.

Bij het magnetiseren, geeft de magnetiseur, positieve energie door aan de clint terwijl hij negatieve energie wegneemt en deze naar de aarde laat wegvloeien. Het is dan ook erg belangrijk dat zowel de clint als de behandelaar goed geaard zijn. Ook voelt hij of er energie-blokkades in het lichaam aanwezig zijn en heft deze blokkades dan op. Deze energie, wordt ook wel aangeduid als kosmische energie. De magnetiseur fungeert tijdens een behandeling als doorgeefluik van energie. Door de behandeling kan de energie weer vrijelijk door het lichaam stromen, waardoor ook klachten die hiermee verband houden, zullen verdwijnen

Magnetiseren richt zich o.a. op problemen die een psychische achtergrond hebben, maar is ook effectief bij o.a. pijnbestrijding en vele andere kwalen waarvan de dokter dikwijls zegt, dat je er maar mee moet leren leven. Het is een bekend fenomeen dat b.v. stress op het werk of in de thuisomgeving kan lijden tot vele klachten die het gevolg zijn van een energieblokkade of een verstoord energie-evenwicht. Dit concentreert zich dan veelal in de chakra's waardoor problemen kunnen ontstaan aan de daaraan gekoppelde organen met uiteenlopende klachten als gevolg. De behandelaar zal in dit geval de chakra's gaan vullen en versterken met positieve energie met als doel het verminderen van de klachten.