Kinderen en opvoeding:
Opvoeding is een voortdurende wisselwerking tussen kind, ouders en omgeving. Elke opvoeding verloopt anders. Maar in elke opvoeding zijn drie zaken belangrijk: steunen, stimuleren en sturen.
Je steunt je kind door het te geven wat het nodig heeft: zorg, warme aandacht, aanmoediging, kleding, een dak boven het hoofd, enz.
Kinderen hebben ondersteuning nodig. Zo weten ze dat je hen als ouder graag ziet en hierdoor krijgen ze zelfvertrouwen. Beloon je kind bijvoorbeeld door te zeggen: Wat ben je flink: je hebt papa goed geholpen in de tuin.
Je stimuleert je kind om nieuwe dingen te leren en om op ontdekking te gaan. Je kan je kind aanmoedigen om te spelen, te praten, vrienden te maken, grote en kleine problemen op te lossen. Zo worden ze vlugger zelfstandig. Als je je kind een lieve opmerking geeft wanneer het zich aan je regels houdt, zal het gestimuleerd worden om zich in de toekomst aan die regels te blijven houden. Flinke meid, je hebt je voetjes mooi afgeveegd als je binnenkwam! Zo stimuleer je je kind om zich in de toekomst opnieuw aan die regels te houden.
Je stuurt je kind door leiding te geven. Je zegt wat je verwacht, je stelt grenzen en stuurt bij wanneer je kind in de verkeerde richting loopt. Je kind heeft grenzen nodig om te leren wat kan en wat niet kan. Ik wil dat je je speelgoed opruimt als je stopt met spelen. Zo weet je kind wat jij verwacht.
Het samenspel van steunen, stimuleren en sturen vind je terug in elke dagelijkse opvoedingssituatie. Een voorbeeld:
Opvoeden is kinderen leren leven. Liefde is daar het fundament voor. Vanuit de opvoeding willen we het kind meegeven dat het dicht bij zichzelf komt en keuzes maakt vanuit zijn hart. Zo weet het wat belangrijk voor hem is, want liefde wijst hem de weg, als kind en als volwassene.

Zeven van de tien ouders vinden het opvoeden van kinderen en vooral tieners moeilijker dan tien jaar geleden. Tweederde van de ouders is van mening dat de overheid te weinig aandacht besteed aan het gezin. Bijna de helft vindt dat de combinatie van werken en voor kinderen de afgelopen tien jaar lastiger is geworden.
Ouders zijn vaak bang om fouten te maken in de opvoeding. Lees vooral veel en luister naar alle adviezen en….volg dan je eigen intutie. Zo maak je de meeste kans op de belangrijke momenten de juiste keuze te maken. En dat je fouten zult maken, staat vantevoren vast. Daarvoor zijn we mensen.