WAT IS DE I TJING?

I Tjing Logo op Spirit4U

I Tjing oftewel ‘Het Boek der Veranderingen. Wat is dit nu precies? In dit artikel kan je lezen over de geschiedenis van het boek. We leggen je uit wat het verschil tussen de Confucianistische en de school van symbool en getal is en wat de I Tjing nou allemaal nog meer inhoud.

De geschiedenis

In de loop der geschiedenis is de omgang met de I Tjing soms ook wel Yijing genoemd nogal eens veranderd. Daardoor bestaat er een soms verwarrend beeld over wat de I Tjing precies is. Hieronder verklaren wij graag wat hieronder moet verstaan worden.

De I Tjing wordt hier in Europa ten onrechte geassocieerd met de aan de hexagrammen toegevoegde commentaren. Volgens de thans in Europa circulerende literatuur is de I Tjing onlosmakelijk verbonden met oude Chinese teksten. Wanneer iemand in Europa, de dag van vandaag, al heeft horen spreken van de I Tjing denkt hij/zij dat wij ons bij het samenstellen van een hexagram beperken tot het aflezen van de bijhorende filosofische commentaar. Dit is echter slechts gedeeltelijk juist. Het is de visie van de Confucianistische School.

In het Westen werden de teksten namelijk onder de loep genomen zonder rekening te houden met het ‘orakel boek’, dat de I Tjing oorspronkelijk was. Het waren vooral de confucianistische geleerden die aan het woord werden gelaten, en zij bestudeerden vooral de filosofische commentaren die werden geschreven rond de bestaande hexagrammen.

De invloed van Confucius

Onder ‘filosofische commentaar’ verstaan wij hier al de teksten opgesteld rond de lijnfiguren, in hoofdzaak de korte Oordelen van KONING WEN, die werden neergeschreven rond 1050 voor Christus, de tekst voor elk van de zes hexagram-lijnen afzonderlijk geschreven door zijn zoon, DE HERTOG VAN ZHOU, en de commentaren hierop, geschreven door CONFUCIUS, de eerste grote filosoof volgens de Chinese traditie. De commentaren van deze laatste zijn gekend als de Tien Vleugels. Daarnaast zijn er nog duizenden minder belangrijke commentaren die ook deel uitmaken van de I Tjing als wijsheidsboek.

De leden van de Confucianistische School bestuderen deze teksten en gaan ervan uit dat de I Tjing als ‘orakel boek’ tot ons spreekt via symbolen die zijn ingebed in de taal van de cultuur waarin ze geschreven is. Voor de aanhangers van deze school is het boek een orakel dat antwoordt op vragen door zijn teksten. Ze zijn van oordeel dat u een aantal teksten uit de I Tjing moet selecteren om het orakel te kennen. De aanhangers van de School van Symbool en Getal vinden dit een bijzonder enggeestige manier van kijken, daar filosofie met toekomstvoorspelling weinig of niets te maken heeft.

Symbolen en getallen

Volgens de School van Symbool en Getal bestaat de I Tjing uit de naakte hexagrammen en het welbekende kosmologische systeem van correspondenties (hout is oost, is groen, is lente, is lever, is zuur, enz.) en niet uit de commentaren hierop. De I Tjing is een taal in code en de getallen zijn de sleutel tot de onzichtbare krachten die regeren over de hemel en de aarde. Het vormt een netwerk dat volledig losstaat van de filosofische teksten die er nadien aan werden toegevoegd. Het spreekt namelijk via symbolen en getallen die u kan afleiden uit de hexagram-structuur. Het zijn de hexagrammen en de ermee samenhangende energieën, die de concrete antwoorden geven op vragen waarmee men worstelt. Voor de aanhangers van deze school zijn de teksten slechts een nuttig filosofisch aanhangsel van de ware I Tjing.

I Tjing, I Ching of Yijing?

I Tjing wordt ook wel eens geschreven als I Ching of Yijing. Wat betekent het en wat is nou eigenlijk het verschil?

De Nederlandse vertaling van het Chinese woord 易经 is letterlijk ‘Het Boek der Veranderingen’. De twee woorden hebben dezelfde betekenis en zijn de fonetische varianten van het Chinese woord. Vroeger werd er gebruik gemaakt van het Wade-Giles-systeem van de Chinese taal, gebaseerd op het Mandarijn. In dit systeem wordt het als I Tjing geschreven. De Engelse variant hiervan is I Ching. 

Het is nu grotendeels vervangen door de officiële Pinyin-transcriptie. De regeling maakt gebruik van het Latijnse alfabet, aangepast aan de behoeften van de Chinese taal. De regeling wordt gebruikt, zowel door de Chinezen als door de buitenlanders, om het aanleren van Chinese karakters te vergemakkelijken. In het Pinyin systeem wordt het als Yijing geschreven.

Hexagrammen

De hexagrammen zijn zoals de stukjes van een grote Meccano, als elementen die kunnen dienen tot de numerieke ontcijfering van de wereld. Ze werden al duizenden jaren gebruikt door de sjamanen vooraleer de eerste tekst rond deze hexagrammen werd geschreven door KONING WEN.

Marcel GRANET, de grote sinoloog van het Interbellum, schreef in 1934 terecht dat de vierenzestig hexagrammen an sich de kern vormen van de I Tjing. Al het overige is slechts een filosofische uitbreiding die een verarming uitmaakt van het orakel boek. Cyrille JAVARY formuleert deze gedachte als volgt: «Vierenzestig tekeningen, de hexagrammen, vormen op zich de echte tekst van de I Tjing, al het overige is enkel commentaar, uitbreidingen, legendes. De figuren vormen op zich de onderliggende, waarlijke en fundamentele realiteit van de I Tjing waarvan de canonieke tekst en de Commentaren toegeschreven aan Confucius slechts het schuim van de toekomstvoorspelling vormen.»

Een orakel boek

U heeft het begrepen: in zijn meest oorspronkelijke vorm was het een orakel boek. Een door sjamanen gebruikte verzameling van tekens voor orakel doeleinden. Ook is het filosofisch gedachtegoed hooguit een aanvulling op de toekomstvoorspelling.

De I Tjing als orakel boek gaat over toekomstvoorspelling, meer bepaald naar het systeem, genaamd WEN WANG GUA. Dit systeem werd opgeschreven door JING FANG, een Chinese wiskundige, astroloog en muziektheoreticus, die leefde van 78 tot 37 voor Christus. Hij heeft echter niets nieuws gecreëerd maar heeft de bestaande sjamanistische praktijken tot leven gebracht. Dat dit systeem niet door hem werd gecreëerd maar al eeuwen in zwang was vooraleer hij het neerschreef en dus kan bogen op een lange historie, mag blijken uit het SHIFA manuscript, dat is gedateerd rond 350 voor Christus.

In dit manuscript wordt uiteengezet hoe hexagrammen geduid kunnen worden aan de hand van de elementen uit het Universele Kompas, zoals daar zijn: de trigrammen, de energieën van de Chinese kalender, de vijf elementen, de seizoenen, enz. Dit manuscript is in die zin van even groot belang voor de geschiedenis van de I Tjing, als de Dode Zee-rollen dit waren voor het onderzoek naar de tekstoverlevering van het Oude Testament. Dank zij JING FANG kwam de I Tjing, die was verworden tot een stijf gekapte en ingesnoerde filosofische dame, weer tot leven als de schoonheid die ze ooit was, in een luchtig hexagram-gewaad. Zonder zijn bijdrage zou het boek zijn gedegenereerd tot een raadselachtig, stuurloos schip zonder een duidelijke koers.

Renaissance

We moeten de door hem neergeschreven WEN WANG GUA zien als de ‘renaissance’ van de eeuwenoude sjamanistische praktijken. Hij bracht weer tot leven wat over de eeuwen heen was bedolven onder een dikke laag confucianistische stof. Net zoals in Europa ten tijde van de Renaissance de wijsheid van de Romeinen en de Grieken weer tot leven werd gebracht. De eeuwen voorafgaand aan JING FANG waren als het ware de ‘Middeleeuwen’ van de I Tjing.

Laten we duidelijk zijn, het was oorspronkelijk een ‘orakel boek’ en werd aangedikt tot een wijsheidsboek waarin de inhoud van de naakte hexagrammen werd vergeten. Het accent gaan verleggen van het orakel boek naar het wijsheidsboek, zoals veel te lang reeds in Europa gebeurde, is een brug te ver.

Het belang van cijfers

In de I Tjing zijn de cijfers heer en meester, en dus niet de filosofie. Elk cijfer is in de I Tjing zwanger van betekenis. De wiskunde is veel diepgaander dan de meeste in Europa uitgegeven werken ons willen doen geloven. Alle methoden die aanhangers van de School van Symbool en Getal gebruiken draaien rond getallensymboliek. Dit is gebaseerd op de overtuiging dat u de kans dat bepaalde gebeurtenissen zich zullen voordoen kan berekenen door de wetten van het getal te doorvorsen.

I Tjing online lezing?

Ben je benieuwd geworden naar I Tjing online of was je dit al en wil je graag een lezing van een professionele I Tjing online specialist? Twijfel dan niet om contact op te nemen met een van onze consulenten voor een online lezing. Dit kan door middel van een E-Consult via de knop onder de profielfoto of bovenaan op onze website onder het kopje E Consult. Op onze consulenten pagina zie je een overzicht van onze specialisten.

I Ching reading in English?

It is also possible to have a I Ching reading in English. Our specialist Sandy will help you with the questions you have about your future. She can make a tailor-made analysis to predict the trend of your life. If you are interested please have a look at her profile on our I Tjing consultant page.

Geschreven door Sjamanist Ragnar. Klik op zijn naam om zijn profiel te bekijken.