Horoscoop sterrenbeeld Tweeling eigenschappen

Horoscoop Tweeling Sterrenbeeld Spirit4U

Op deze pagina kan je een uitgebreide horoscoop van het sterrenbeeld de Tweeling lezen. Ga lekker comfortabel zitten om even rustig wat tijd voor jezelf te nemen en te lezen over jouw sterrenbeeld of misschien wel over die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Tweelingen 22 Mei – 21 Juni

Het Tweelingen type staat hoofdzakelijk onder invloed van de planeet Mercurius. Dit maakt dat dit type een soort van dubbele natuur in zich verenigt. Dit is allereerst de psychische tweestrijd waar hij last van heeft en waardoor het innerlijk moeilijk tot rust komt. Veranderlijkheid, omslachtigheid, van tijd tot tijd besluiteloos. Dit gevecht met zichzelf om die barrières uit de weg te ruimen is nodig, omdat deze juist die gemoedsstemming veroorzaken, die tot innerlijke ontevredenheid met zichzelf en de omgeving leidt en zo sterk op de zenuwen inwerkt. Verheugend is, dat hij in staat is een zekere vasthoudendheid te ontwikkelen; minder goed daarentegen is dat diezelfde besluiteloosheid weer naar voren komt, die veel dingen dwarsboomt. Wordt deze laatste overwonnen, dan komt een des te grotere wilskracht en energie naar voren.

Vlinderen door het leven

Kenmerkend is ook hun streven zich steeds met twee dingen tegelijk bezig te houden, telkens van doel te veranderen en dit met onvermoeibare ijver na te jagen. Tweelingen blijven eeuwig “kinderen”. Ze vlinderen vaak door het leven. Hun rusteloze geest maakt het hen niet gemakkelijk hun gedachten in het praktische leven moeiteloos in daden om te zetten. Vaak doordenken zij een zaak helemaal, maar daarmee heeft deze voor hen dan ook afgedaan, want het verwerkelijken van een en ander laten zij aan anderen over. Het gevaar bestaat, dat wat zij zeggen iets anders is, dan wat zij doen. Ze hebben een goed verstand; dit wordt door hun levendige leergierigheid verder ontwikkeld.

Goede intuïtie en geheugen

Hun geestelijke horizon is breed; daardoor is het voor hen makkelijk zaken en problemen van de meest uiteenlopende kanten te bezien, hetgeen weer bevorderd wordt door hun vermogen, zich in mensen en dingen in te leven. Men kan daaruit de conclusie trekken, dat zij zeer veelzijdig zijn, men kan ook zeggen, bijna te veelzijdig, wat ten koste van de gedegenheid gaat. Die fantasie maakt hen echter ook tot een vertolker van het nieuwe en van wat in ontwikkeling is en geeft hen een fijne neus voor alles wat in de lucht hangt.

Hun nooit aflatende intuïtie en goed geheugen komen hen daarbij goed van pas, en door vooroordelen laten zij hun blik niet vertroebelen. Zij hebben veel last van hun te sterke nerveuze geaardheid en vervallen daardoor vaak in vormen van zelfkwellerij en beklemming. Ook angsttoestanden, die terug te voeren zijn tot hun gevoeligheid, drukken een sterk stempel op het Tweelingen-type. Daaruit kan zelfbedrog ontstaan, wat hen pessimistisch maakt en er toe kan leiden, dat hun gezondheid ondergraven wordt. Soms zijn ze gevoelig voor de drang naar succes, in de strijd om het bestaan. Vaak maken ze hun werk niet af.

Rijke ideeën en vindingrijkheid

In de omgang met mensen zijn ze vriendelijk, beleefd, en passen zich aan; in feite zijn ze druk, prikkelbaar en eigenzinnig. Krenkingen vergeten ze nauwelijks; ook tegenspraak wat betreft hun plannen en ideeën waarmee ze zeer ingenomen zijn, wordt niet vergeven. Ze laten graag weten wat ze van plan zijn en voelen zich gevleid, wanneer men hen niet tegenspreekt. Het mag niet ontkend worden, dat hun ideeën inderdaad een basis hebben die qua waarde ver boven het gemiddelde ligt; dit geeft hun ideeën rijkheid en hun vindingrijkheid vaak iets origineels, dat waard is erkenning te krijgen.

De horoscoop zegt dat de Tweeling menige weg kan effenen en in het leven veel kan bereiken, wanneer hij zich meer zou concentreren en op een bepaald doel zou richten. Dit zou ook met ontembare energie gedaan moeten worden en alles zou tot het einde doordacht en doorgevoerd moeten worden. Lukt dit een keer, dan zal het Tweelingen-type merken, dat zijn opvatting over het leven en lot danig verandert, hoe hij plezier in het werk beleeft, hoe hij telkens weer tot nieuwe daden en opgaven aangezet wordt.

Leergierig en vasthoudend

Zo kan de weg gebaand worden, die niet alleen materieel, maar ook ideëel bevredigt en gelukkig maakt. Volgens de horoscoop voldoet de Tweeling aan de voorwaarden daartoe: hij is leergierig, heeft ideeën genoeg, kan vasthoudend zijn (wanneer hij het werkelijk wil), heeft de kennis ervoor. Maakt hij hier gebruik van, dan bezorgt hij zichzelf een bewijs van kundigheid; wanneer het niet meteen een meesterstuk wordt, is dat nu ook weer niet tragisch. Begin daarmee en wel meteen; het begin is alles. Tweelingen houden van afwisseling en veranderingen en zijn in staat zich aan de eisen van het ogenblik aan te passen. Ze hebben een voorliefde voor details en zijn in verstandelijk opzicht wendbaar, schrander, snel, sensitief; en hebben ook enige eerzucht. Ze neigen er echter toe te wijdlopig te worden en hun krachten meer te verspillen dan goed voor hen is.

Snel opgewonden maar ook snel tot rust

In het algemeen zijn ze in hun karakteraanleg beminnelijk, welwillend, zich aanpassend, bereidwillig. Ze zijn weinig zelfzuchtig, maar vrijgevig, vriendelijk en voorkomend; iets nerveus, ongeduldig, in alle bewegingen zeer onrustig; zij kunnen zelden rustig zitten of staan, hebben een snelle tred, zijn spraakzaam, kunnen enthousiast zijn. Zij onderscheiden zich door hun hulpvaardigheid en verdiepen zich graag in de zorgen van andere mensen. Alhoewel zij vaak makkelijk opgewonden raken, komen ze snel ook weer tot rust; wanneer zij af en toe zeer driftig worden, hebben ze daar snel weer spijt van en proberen onrecht weer goed te maken.

Ondanks hun aangeboren veranderlijkheid bezitten zij een vaste, sterke wil, hebben sterk de neiging te bevelen, zonder echter in hooghartigheid of tirannie te vervallen. Het Tweelingen-type maakt intensief gebruik van het moment, is dan spraakzaam, nieuwsgierig, beweeglijk en geestig. Hij is een meester in het debatteren en presteert het om zich vandaag geheel voor een zaak in te zetten, om deze vervolgens de andere dag volledig met andere argumenten te bestrijden.

Beweging nodig

Het Tweelingen-type heeft een intellectueel combinatievermogen, een goed geheugen, zin voor feiten. Soms staan ze ook te weinig boven de verschillende gezichtspunten, gaan niet grondig te werk, zijn oppervlakkig in hun oordeel, neigen tot sofistische bewijsvoering. Aan de ene kant hebben ze esthetische belangstelling, willen vorm geven aan hun gevoelens, fijngevoeligheid en zijn vrolijk; aan de andere kant echter zijn ze redeloos, huichelachtig, principeloos, overschatten eigen kunnen, en zijn lichtvaardig. De Tweelingen heeft beweging nodig, is steeds op iets nieuws uit, wil zich openbaren, zou het liefst twee ijzers in het vuur hebben.

Beroepen die bij Tweelingen passen

Hij heeft een voorkeur voor beroepen waarin het op snelheid, handigheid, een goede speurneus en een gezond menselijk verstand aankomt. Bijzonder geschikt derhalve voor werkzaamheden die in verband staan met de pers, journalistiek, redactiewerk, radio, uitgeverijen, bibliotheken, Zij hebben ook succes als verslaggever, persfotograaf-verslaggever en schrijver. Ook echter beroepen in de handel. Secretaressen, stewardessen, reisbureau-agentes zijn eveneens vaak Tweelingen. Ook de wetenschap en de kunst moeten genoemd worden: grafische kunst, muziek, voordracht, maar ook ballet en dans. Op sportgebied: ritmische gymnastiek.

Gezondheid van de Tweeling

De Tweelingen-mens is vatbaar voor ziekten aan de ledematen (armen, handen, vingers), ademhalingsorganen (bronchiën, longen), luchtpijp, zenuwstelsel en borstvlies. Neuralgieën, astma, overgevoeligheid, spraakgebrek kunnen voorkomen. De Tweelingen-mens voelt zich meestal op zijn best, wanneer hij steeds in beweging is. juist daardoor worden van lieverlede aan hun lichaam te hoge eisen gesteld. Het Tweelingen-type heeft behoefte aan een zoveel mogelijk afwisselende, hoogwaardige voeding, weinig vlees, veel fruit, salades, groenten. Nicotine moet zo veel mogelijk vermeden worden. Veel frisse lucht en voldoende nachtrust zijn nodig. Zij die gevoelig zijn voor de longen, kunnen het beste alles vermijden wat schadelijk daarvoor kan zijn.

Tweelingen in de omgang met anderen

De Tweelingen-vrouw is opgewekt en geestdriftig, lichtvoetig en vrolijk, en tevens luchthartig. Zij is altijd in voor grappen, feestjes en dwaasheden. Kan mannen die moe zijn weer opbeuren en opmonteren. Ze blinkt uit door haar snel begrip, veelzijdigheid, slagvaardigheid en diplomatie. Maar kan echter ook teergevoelig, buigzaam, aan de andere kant nieuwsgierig zijn en weinig doelgericht. Het omgaan met de mensen krijgt alle aandacht en hun uitstekend aanpassingsvermogen komt hen daarbij goed van pas. Handig en bekwaam kan zij elk gespreksthema aan. Een harmonisch evenwichtig en invoelend vermogen maakt haar gezellig en gastvrij. Er is een sterke band met jeugdherinneringen, ook met de ouder.

Kenmerken van de vrouw

De horoscoop van de Tweeling vrouw geeft aan dat de Tweeling innerlijk nooit oud wordt. Ze is altijd verliefd, van haar jeugd af aan tot op hoge leeftijd. Al in haar jeugd heeft zij talrijke liefdesaffaires. Zij houdt van de liefde, seks is daarbij niet zo belangrijk; zij gelooft dat haar liefde de grote liefde moet zijn. Soms heeft zij de indruk, dat haar partner niet de juiste is; degene, die zij graag wil, heeft vaak al een binding. Getrouwde mannen kunnen een rol in haar leven spelen. Er komt dan een tijdstip dat men ‘schoon schip’ maakt, het moet afgelopen zijn met de liefdesrelaties en men is vast besloten, de ware partner te kiezen. Of men succes daarin heeft, leert de persoonlijke horoscoop.

Kenmerken van de man

De Tweelingen-man houdt van mensen, veel mensen. Omdat hij een voortreffelijk gesprekspartner is, zal hij de gun stelling van elke gastvrouw zijn. Hij verstaat uitstekend de kunst van het logisch debatteren, heeft een goed ontwikkeld stijlgevoel en kan goed logisch samenvatten; hij past zich aan, bemiddelt en is gevat. De Tweeling man heeft een goed voorstellingsvermogen, concentratievermogen, werkt volgens een vast plan en heeft gevoel voor de feiten. Het Tweelingen-type doet voortdurend nieuwe indrukken op. Zijn fantasie kent geen grenzen.

Hij zou graag hoger en hoger willen stijgen. Zijn snel bevattingsvermogen geeft hem de mogelijkheid zich met meerdere dingen tegelijk bezig te houden. Een Tweelingen-mens die zijn talenten niet benut, kan makkelijk verbitterd, scherp, ironisch en teleurgesteld worden. In het huwelijk is de Tweelingen-man vol begrip. Als hij geen gelijk krijgt en men niet instemt met zijn mening, dan is hij onredelijk, onverstandig en koppig. Hij laat zich niet aan de ketting leggen. Maar hij is ook in staat een tot sleur geworden huwelijk weer levendig en aantrekkelijk te maken.

Welk sterrenbeeld past bij de Tweeling?

De horoscoop geeft aan dat de Tweeling het beste past bij mensen die hun zon in het teken Weegschaal (22 sept. tot 21 okt.) of in het teken Waterman (21 jan. tot 18 febr..) hebben staan. Eveneens harmonieert het Tweelingen-type met de tekens Leeuw (22 juli tot 21 aug.) en Ram (21 maart tot 20 april). Dit is echter afhankelijk van de persoonlijke horoscoop.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Tweeling of misschien wel over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.