Horoscoop sterrenbeeld Stier eigenschappen

Horoscoop Stier Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Stier lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Stier 20 April – 21 Mei

De Stier is een aardteken dat door Venus wordt beheerst. De lente heeft zijn intrede gedaan en dat weerspiegelt zich ook in het karakter van de Stier. Men kan dit zien aan de evenwichtige stemming die hij in het algemeen heeft, maar ook aan de sterke hartstocht die hij soms baart. Een sterk verlangen naar liefde, gepaard gaande met het makkelijk jaloers zijn, maar ook verlangen naar de genoegens van het leven, zijn kenmerken van hun karakter.

Door eigenzinnigheid en trots voelen ze zich snel beledigd en verzoening is zeer moeilijk. Ook is de Stier een beetje eigenwijs en bekritiseert hij graag. De horoscoop van de stier geeft aan dat een stier voor goede raad niet altijd makkelijk te vinden is. Vooral als hij zich ergens op blind staart. Tegenspraak wordt niet geduld en hij kan driftig worden wanneer hij ergens zijn zinnen op heeft gezet. De Stier is moeilijk te overreden, waarbij hij zo nodig over alles heen springt. Deze eigenschappen vinden hun grondslag in het diep in hun ziel gewortelde wantrouwen en de grote omzichtigheid die ze t.o.v. andere mensen betrachten.

Nastreven van hun doel

Zij zijn niet onverbiddelijk, maar wel taai en vasthoudend in het nastreven van hun doel. Met rustig overleg brengen zij vaak hun zaken makkelijk en volhardend tot een goed einde. Hun ijver is goed gericht waardoor zij niet in onrust en rusteloosheid kunnen ontaarden. De keerzijde van de medaille vinden wij daarentegen in een sterke neiging tot pedanterie, dogmatisme en eenzelvigheid. De Stier heeft een voortreffelijk combinatievermogen en een scherpe logica. Hij zou met deze eigenschap nog veel verder kunnen komen, als hij wat meer open zou staan voor goede raad. Zij moeten wat tegenslagen betreft zelf van hun ervaringen leren. Hun streven is in hoge mate op het aardse gericht en zij zijn sterk materialistisch ingesteld. Voor hen is het bezit van aardse goederen absoluut een eerste voorwaarde voor huiselijk geluk.

In het bedrijfsleven vinden zij makkelijk hun weg. Hun groot organisatietalent komt hen daarbij goed van pas, waardoor zij het tot een zekere welstand brengen en zelfs rijkdom en aanzien kunnen verwerven. Men kan hen niet zelfzuchtig noemen, omdat de zuinigheid die zij betrachten alleen door hun verstand wordt ingegeven. Zij zijn ernstig en gesloten en zeer gesteld op gemak en genoegens.

Eten, drinken en gezondheid

De Stier is hulpvaardig voor zijn medemens en onder bepaalde omstandigheden bereid de zorgen te delen. Vriendschappen zijn duurzaam, maar in liefdeszaken is de Stier veranderlijk, doordat een sterk zinnelijke drijfkracht hem tot hartstocht verleidt. Het feit, dat de Stier veel waarde hecht aan goed eten en drinken, verwijst naar de ziekten waarvan hij last kan hebben of waar hij in aanleg kwetsbaar voor is. Gevoelig zijn in dit verband de hals, nek, onderlichaam en nieren. Schorheid, opzwellingen, ziekten die in verband staan met kouvatten, bronchitis zijn mogelijk.

De Stier houdt van stevige, soms vette kost; hierin schuilt een zeker risico. De voeding kan daarom het beste sterk afwisselend zijn en licht van samenstelling. Op latere leeftijd kan een zekere voorkeur voor gemakzucht optreden; dit leidt tot een toename van het lichaamsgewicht. Sportbeoefening zou hier op zijn plaats zijn, daarvoor is echter een zekere wilskracht nodig, die niet elke Stier geborene heeft. De Stier heeft meestal een groot zelfbewustzijn, een sterke wil; zij zijn volhardend, vasthoudend, hebben een sterk uithoudingsvermogen en gaan uit van rustig overleggen. Bij hem is echter alles sterk geconcentreerd op het eigen wel zijn en op zoveel mogelijk zorgeloos levensgenot.

Behoefte aan zekerheid

Het zelfgevoel ontaardt dikwijls in inbeelding, pedanterie, eigenwijsheid en koppigheid. Het Stier type laat zich moeilijk verzoenen en is achteraf haatdragend. Ook blijkt een zekere gereserveerdheid in het uiten van gevoelens. Men geeft zich innerlijk niet makkelijk bloot, neigt daarin zelfs tot zwijgzaamheid. Netelige vragen ontwijkt de stier graag: wat ik niet zie, bestaat niet, is zijn parool. Hij heeft behoefte aan zekerheid, vaste grond onder de voeten, wijst onzekere experimenten af en houdt sterk vast aan het verder uitbouwen van wat hij heeft. Hij speelt graag op safe. Het Stiertype heeft meestal een goed geheugen en leert makkelijk, bezit veel fantasie en intuïtie. Ondanks een sterke geneigdheid tot rust en gemakzucht, neigt hij toch tot praktische bezigheden en is vaak zeer handig. In het algemeen is hij gevoelig, tot op het sentimentele af en heeft hij liefde voor de natuur, wetenschap en kunst.

Beroepen die bij de Stier passen

In de horoscoop van de Stier staat ook welke beroepen er goed bij de stier passen. De Stier typen hebben een voorkeur voor beroepen waarin het op gelijkmatig werk aankomt met een zekere verantwoordelijkheid voor bepaalde zaken: zoals administraties, financiën, magazijnen, musea, personeelszaken, bibliotheken, banken, geldinstituten of kunstnijverheidsateliers. Ook de voedingsmiddelen industrie, verfchemie, plantkunde zouden gunstig zijn, evenals beroepen in de mode, cosmetica, textielindustrie. Het Stiertype is ook geschikt als landbouwer, fruit- en bloementeler; en (speciaal vrouwen) kleuterleidster, sociale verzorgster, maatschappelijk werkster, onderwijzeres.

Omgang met anderen

De Stier heeft sterke aardse neigingen. Wat hem een genoegen doet, laat hem beslist niet koud en onverschillig. Hij probeert dan ook niet een andere houding voor te wenden. Tegenover mensen, waarmee hij in nauwe relatie staat, is hij vriendelijk gezind en aanhankelijk; wanneer zijn gevoelens, door welke oorzaak dan ook, verkillen, wordt een relatie resoluut verbroken. In hem sluimert een wilskracht en verlangen, dat vaak in stilte onderdrukt wordt, totdat dit, uitgedaagd, bevrijd wordt; dan breekt deze geheel teruggedrongen kracht van de Stier met de kracht van een explosie naar buiten. Zij verspillen hun kracht echter niet; er is een sterke prikkel nodig om deze op te wekken. Wanneer zij eenmaal grondig in beroering zijn, kunnen zij woedend en bepaald razend worden uit toorn; gelijk een wilde stier – gewoonlijk tot verbazing van juist hen, die de aanval veroorzaakt hebben.

Kenmerken van de vrouw

De horoscoop van de vrouwelijke Stier geeft aan dat zij betoverend over kan komen door haar natuurlijkheid, haar elegantie en modieuze verschijning. In beroep en huwelijk toont zij grote kracht en volharding. De sterke Venus invloed draagt sterk bij tot haar charme, beminnelijkheid, levenslust, vriendelijkheid en echt seksgevoel. De mooie dingen in het leven worden hoog gewaardeerd. Dit blijkt al uit de mooie inrichting van de eigen woning. Overal proeft men een zekere smaak en harmonie. De Stiervrouw is buitengewoon zinnelijk, maar in de uiting van haar gevoelens natuurlijk, zeer toegewijd, echt vrouwelijk, teder en altijd verliefd. Ze heeft de neiging zich nog aan een man vast te houden terwijl ze al lang weet dat hij haar heeft losgelaten.

De Stiervrouw zal ook altijd gevoel voor kwaliteit hebben, wat het eten betreft. Het doet er niet toe of het nu gaat om een etentje in een duur restaurant of een bescheiden maaltijd in een of ander wegrestaurant. De Stiervrouw is als moeder zeer geschikt; zij houdt van kinderen en zal hen met zorg omringen en later een goede vriendin voor hen zijn. Lafheid kent de Stiervrouw niet. Zij kan zich voor haar gezin opofferen wanneer het nodig is, kan zij zelf het geld voor haar onderhoud verdienen.

Stiervrouwen zijn, zoals gezegd, geboren onder het teken waarvan Venus heerser is. Zij zijn aantrekkelijk om te zien, hebben een harmonisch uiterlijk en een goed figuur. De Stiervrouw is een uitstekende gastvrouw; zij kan alles zeer goed regelen en voorbereiden. Zij is een voortreffelijk kokkin. Het Stiertype is meer een gevoels-, dan een verstandelijk type. Hij reageert dus op wat zijn gevoelens hem ingeven. Het denken gaat meestal niet zeer snel, met als gevolg dat hij anderen niet altijd even gemakkelijk kan volgen. In hun denken zijn zij nuchter, praktisch en standvastig. Zij houden het hoofd koel en bewaren hun evenwicht

Kenmerken van de man

De Stierman heeft een aangenaam karakter. Hij houdt van de natuur, van geld en zeker van bezittingen. Hij laat anderen ook leven, wenst echter, dat men hem zijn rust gunt. Niemand moet het wagen de vrede – vooral in eigen huis – van een Stier te verstoren.

Welk sterrenbeeld past bij de Stier?

Voor een succesvol en gelukkig huwelijk past het Stiertype het beste bij hen, die hun zon in het teken Maagd (24 aug. tot 23 sept.) of in het teken Steenbok (22 dec. tot 20 jan.) hebben staan. Het Stiertype harmonieert ook met degenen die hun zon in het teken Kreeft (22 juni tot 22 juli) of in het teken Vissen (20 febr. tot 20 maart) hebben staan. Maar weer eens voor de goede orde is het bovenstaande met een knipoogje

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer  weten over de horoscoop van de Stier of van jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.