Horoscoop sterrenbeeld Ram eigenschappen

Horoscoop Sterrenbeeld Ram Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Ram lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over de eigenschappen van jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Ram 21 Maart – 19 April

Het zou voor een Ram gemakkelijker zijn, zijn leven fijn en ideaal in te richten, als hij de niet al te moeilijke weg die daar naar toe leidt, ook zou volgen. Dat doet hij echter niet. Menig ongelukje heeft hij aan zichzelf te wijten. Vaak is hij blind voor eigen fouten of te toegevend tegenover vrienden. Hij laat zich vaak verleiden tot vrijgevigheid, die hem niet in dank wordt afgenomen en tot niets leidt. Laten wij eens de op zich goede en dienstige eigenschappen nagaan, zoals b.v. zijn levendigheid, die echter makkelijk ook in onrust en warhoofdigheid kan omslaan.

Zijn rechtvaardigheidsgevoel kan ontaarden in per se gelijk willen hebben, zijn dadendrang kan maken dat hij blind en roekeloos ergens op af gaat. Hij is geneigd tot ongeduld, onnadenkendheid, wedijver, geprikkeldheid, strijdlust en zelfs tot dwingelandij. Met zijn omgeving komt hij daardoor makkelijk in botsing en dat is niet bevorderlijk voor de relatie. Dit prikkelt hem nog meer en dat is een risico voor hem zelf. Hij doet er verstandig aan bij ruzies of iets dergelijks zich diplomatiek terug te trekken, zelfs als hij eens een beetje moet toegeven. Dat is altijd nog beter dan voortdurend het lot uit te dagen.

Impulsief, dadendrang en optimistisch

De horoscoop geeft aan dat de Ram de heer van het zonneteken is dus de vurige planeet Mars. Aan de invloed van deze planeet moet hij zich niet onttrekken, maar er juist een goed gebruik van maken. Hij mag blij zijn hem als helper te hebben, want daardoor heeft hij buitengewone kwaliteiten, waarvan hij alleen maar een nuttig gebruik moet maken. Ondernemingslust, impulsiviteit, stoutmoedigheid, beslistheid, dadendrang, eerzucht, optimisme en nog de nodige hartstocht, het sterk haantje de voorste willen zijn, zijn enkele eigenschappen, die hij in het leven mee heeft gekregen. Serieus en beslist gaat hij op zijn doel af. Hij handelt onbekrompen en bekommert zich weinig om details. Hij verstaat de kunst andere mensen voor zijn ideeën te winnen, maakt dat men naar hem luistert en verstaat meestal onbewust de moeilijke kunst van het commanderen.

Sterrenbeeld Ram is een natuurlijke leider

Dat hij een leider en wegbereider (pionier) is, is na het voorgaande wel zeker. Of hij echter ook een goede hervormer, wegwijzer of ondernemer is, hangt in laatste instantie af van de meest persoonlijke karaktereigenschappen. Het gevaar bestaat, dat hij daardoor denkt gelijk te hebben. Hij wil zich laten gelden, wat betreft zijn neigingen en inzichten; soms zijn er ook grote teleurstellingen. Hij begint impulsief met iets, uit ongeduld heeft hij geen consideratie en tenslotte rest alleen maar ergernis en teleurstelling. Zijn vastberadenheid en uitgesproken wilskracht vragen om actie. Vlijtig, werkzaam en met kennis van zaken gaat hij aan de slag. Louter het idee betekent alles voor hem.

Verstandelijk ingesteld en snel enthousiast voor iets laat hij zich makkelijk door de kracht van het denkbeeld vastpakken. Zijn organisatietalent inspireert hem een leidinggevende, sturende rol te spelen. Vindt hij daarvoor niet de juiste omgeving, dan kijkt hij zo snel mogelijk naar iets anders uit. Hij laat zich niet afbrengen van zijn plannen, eventueel brandt hij liever een keer zijn vingers. Ook als het misloopt, trekt hij dat zich niet al te erg aan en begint moedig weer opnieuw.

Egoïstisch maar zeer idealistisch

Altijd heeft hij nog wel enkele vrienden, die hem door dik en dun helpen bij het vooruitkomen op de maatschappelijke ladder. Hij past er wel voor op dat zij hem niet in de steek laten door eigen oneerlijkheid en ondankbaarheid. Voor goede daden krijgt hij soms ondank terug. Ondanks een zekere egoïstische instelling kan hij toch zeer idealistisch zijn. Men kan bijna zeggen dat hij beide eigenschappen om en om in evenwicht houdt en dat ze, afhankelijk van stemming op de voorgrond treden; hij is namelijk humeurig, onstuimig en gauw geïrriteerd, alhoewel dat snel weer over kan zijn. Genoemd moet nog worden een open eerlijk karakter, belangstelling voor openbare aangelegenheden, zaken en voor allerlei kennisgebieden. Hij is leergierig, dorst naar kennis, houdt van orde en regelmaat, schoonheid, harmonie en een stemmingsvolle omgeving.

Beleeft plezier aan verandering

Hij is ook een grote natuurvriend, verder heeft hij een voorliefde voor bergsport en verblijft graag op hooggelegen plaatsen. Zo sterk gevoelig hij is voor zielsverwantschap, zo weinig waardeert hij bloedverwantschap. In de loop van het leven krijgt hij steeds meer vertrouwen in eigen mogelijkheden en bekwaamheden, een steun waarop hij steeds kan rekenen. Het plezier dat hij beleeft aan veranderingen, heeft een gunstig effect; weliswaar doet dit hem vroeg of laat in een avontuur storten, maar met een opgelopen blauw oog komt hij er van af. Hij zal daardoor bijzondere ervaringen hebben, die hem in betere levensomstandigheden brengen. Hij moet echter voorzichtig zijn met speculeren; dit kan gemakkelijk tot verliezen leiden.

Beroepen die passen bij de horoscoop Ram

De Ram heeft een hekel aan het ondergeschikt zijn en routine werk. Hij houdt niet van gedeelten en bijkomende omstandigheden; hij denkt in het groot. Het persoonlijke initiatief heeft ruimte nodig voor zelfstandige beslissingen. De beroepsaanleg ligt meer in het vlak van de techniek: als vrije ondernemer, als ingenieur of als zelfstandige in een ambachtelijk beroep. Ook als wetenschapper, natuurkundige, medicus, chirurg, sportbeoefenaar, voor een leidinggevende positie in het bedrijfsleven is de Ram geschikt.

Op kunstzinnig gebied heeft hij belangstelling voor drama, dans, kunstnijverheid werk. Ook bestaat er een hang naar retoriek als agitator, spreker of advocaat – of naar werkzaamheden waarbij een zekere suggestie en wilskracht van belang is zoals b.v. bij de dierenfokker, dompteur, jager politicus, officier, soldaat en artiest. Vechtsporten hebben de voorkeur: boksen, worstelen en voetbal. Onder dit teken treft men talrijke op de voorgrond tredende schilders, musici, toneelspelers en schrijvers.

Horoscoop van de vrouwelijke Ram

De vrouwelijke Ram beantwoordt aan een zelfde stempel. Zij wil veroveren, van macht genieten, beroepshalve, maar ook in de liefde en huwelijk. Haar houding schommelt soms tussen scherpe afwijzing en de mogelijkheid van groot enthousiasme. Zij wil overal domineren, wil nummer n zijn. Zij heeft een faalangst, zowel in het beroep als in het huwelijk. In het huwelijk zal de vrouwelijke Ram de heerser rol spelen.

Horoscoop van de mannelijke Ram

De horoscoop van de mannelijke Ram zegt dat hij in de liefde meestal hartstochtelijk en kortweg sterk instinctief is. Genegenheid of afwijzing door de ander interesseert hem weinig. Het vrouwelijke en mannelijke Ram type stapt over de eigenaardigheden van de partner heen. Men bespaart zich de tijd van nutteloze overwegingen; men is allang actief, terwijl anderen nog aarzelen en talmen. De Ram weet als eerste, wanneer hij aanpakken kan. Hij schikt zich echter, zodra er iemand komt die bevelen geeft; dan is hij de beste kameraad en makker.

Onder het teken Ram vallen het hoofd, de spieren, pezen, kraakbeen, tanden, rode bloedlichaampjes, hersenbeentjes, de ogen, grote hersenen en zenuwen in het hoofd. Men is gevoelig, vatbaar en kwetsbaar voor ontstekingen die met koorts gepaard gaan: kwetsuren, wonden en zweren. Operatieve ingrepen, bloeduitstortingen, hoofdpijnen, aanvallen van duizeligheid, verbrandingen. Er is een zeker risico dat men zijn hersens te veel afpijnigt waardoor ook nervositeit ontstaat en nierklachten. Belangrijk is eiwithoudend voedsel. Voldoende dagelijkse beweging is nodig net zoals de hersenen zuurstof nodig hebben.

Welk sterrenbeeld past bij de Ram?

Het Ram-type past het best bij mensen die hun zon in het teken Boogschutter (21 november tot 20 december) of in het teken Leeuw (21 juli 21 augustus) hebben staan. Eveneens harmonieert het Ram-type met de tekens Waterman (20 januari tot 18 februari) en Tweelingen (21 mei tot 20 juni). Minder gunstig voor de Ram zijn de tekens Kreeft (22 juni tot 21 juli) en Steenbok (22 december tot 20 januari). Maar ook dit is geen wet van Meden en Perzen. Er spelen zeer veel factoren een rol.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Ram of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.