Horoscoop sterrenbeeld Maagd eigenschappen

Horoscoop Maagd Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Maagd lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over de eigenschappen van jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Maagd 23 Augustus – 22 September

Heerser van bet zonneteken: Mercurius. Polariteit: mannelijk. Element: aarde. Het Maagd type staat onder invloed van de planeet Mercurius. Dit type heeft een sterke band met de natuur. Zij hebben als mens een diep geworteld werelds besef. Zij zoeken het eenvoudige, natuurlijke, dromerige en stille geluk in een verborgen hoekje. Zoals de omstandigheden in de natuur voortdurend veranderen, zo verandert ook hun stemming. Hun medemensen zijn daardoor snel geneigd, hen humeurig en prikkelbaar te vinden. Zij verliezen daardoor makkelijk de welwillendheid van hun medemensen en verspelen veel sympathie door hun scherpe kritiek, die de gevoelige kanten van de mens weet te raken.

Algemene eigenschappen van de Maagd

Menige ruzie ontstaat vaak niet helemaal zonder hun schuld, omdat zij zich graag met andermans zaken bemoeien, ook al is het vaak goed bedoeld. Zij zelf voelen zich echter snel gekwetst en ervaren welgemeende raadgevingen van vrienden makkelijk als een inbreuk op hun persoonlijke sfeer. Hun blik hebben zij als beroepsmens voornamelijk op wereldse zaken gericht. Zij verliezen daardoor makkelijk het overzicht over het geheel en het fijne gevoel voor het onderscheid tussen dingen en mensen. Zij verliezen zich vrij vlug in details. Hun wil is weliswaar sterk, maar soms laten ze zich te makkelijk overhalen. Tegenover zulke eigenaardigheden staan belangrijke en uitmuntende kwaliteiten. Men kan dat afmeten aan hun weldadige, gedienstige karakter, dat echter vaak moeilijk te herkennen is. Geheimen houden zij streng voor zichzelf. Zij doen voor mensen, waarmee zij in nauwe relatie staan, zo nodig meer dan zij verantwoorden kunnen.

Zij hebben een wakker verstand, een goed bevattingsvermogen. In hun hartstochten zijn ze matig en gematigd. Ze worden niet snel driftig, maar als ze het zijn, dan zijn ze niet makkelijk tot bedaren te brengen. Zo zwijgzaam als ze anders zijn, zo open kunnen ze zijn als ze eenmaal genegenheid voor iemand opgevat hebben; men kan dan volledig op hun woord vertrouwen. Zij hebben sterke sympathieën en antipathieën. Dankzij hun kwaliteiten komen ze in het leven vooruit. De heerser van het horoscoop teken Maagd, Mercurius, zal de gevoelens indammen. De horoscoop vertelt dat het specifieke Maagd-type zich niet zal inlaten met dwaasheden en speculaties. Hij maakt plannen, rekent, calculeert, ‘houdt boek’ van de meest uiteenlopende dingen van het leven.

Omvangrijke kennis en leergierig

Het horoscoop type Maagd is steeds bereid om te leren, zijn kennis te vergroten, alles te ervaren, over alles onderricht te worden en over alle dingen, ook de nieuwste verworvenheden, mee te kunnen praten en alles zo mogelijk nuchter en zakelijk te behandelen. Hij heeft daardoor een omvangrijke kennis, die hij graag en zeer vaardig ook aan anderen doorgeeft, hetzij in woord of geschrift; op beide gebieden beschikt hij over een uitstekend voorstellingsvermogen. Hij verstaat de kunst behendig en scherpzinnig te argumenteren en daardoor als verdediger of tegenstander van een zaak overtuigend naar voren te komen.

De Maagd op de werkvloer

Bij zijn werk steunt hij op zijn scherp verstand en schakelt bewust alle gevoelsargumenten uit. Hij probeert, door logische gevolgtrekkingen, door intelligent combineren, door heldere begripsbepaling, door consequente methodiek en een onfeilbaar oog voor tastbare feiten, controleerbare bewijzen aan te voeren. Een goed geheugen heeft het Maagd-type. Het stelt hem altijd in staat een indrukwekkende hoeveelheid bewijzen uit zijn omvattende kennis bijeen te brengen. Dit type is een geboren wetenschapsmens, dat zuiver rationeel te werk gaat en noch met gevoelsargumenten rekening houdt, noch grote wereldbeschouwelijke, ethische of morele uitgangspunten veronderstelt. Hij streeft alleen naar kennis en is in staat binnen het kader van deze beperking iets groots te presteren.

Gezondheid van het sterrenbeeld Maagd

Wat de gezondheid aangaat, zijn zij gevoelig, vatbaar en kwetsbaar voor de buikstreek, ingewanden, milt, lever, alvleesklier en het sympathische zenuwstelsel. Zij kunnen ook last hebben van darmen, nerveuze klachten over de onderbuik; spijsverteringsmoeilijkheden zijn mogelijk. Biologische behandelingsvormen zijn aan te bevelen. Een goed geneesmiddel voor Maagd-geborenen is de humor. Teveel wordt te tragisch opgenomen; daardoor ontstaan orgaanklachten. Wie vrolijk en optimistisch blijft en zich voor alles, dat negatief is, afsluit, blijft gezond; dit geldt echter slechts voor mensen, die een goede en positieve horoscoop hebben. Onrustige tijden en moeilijkheden in het beroep kunnen afbreuk doen aan de gezondheid.

Beroepen die bij de Maagd passen

Zij neigen naar beroepen als medicus, farmaceut, technisch specialist, geesteswetenschappen, sociaal-econoom, jurist, redacteur, commercieel, handelsagent, modiste, kleermaker, tuinier, kweker, landbouwer; verpleegster, kleuteronderwijzeres, hotelemployé, maatschappelijk werker en administratief medewerker. Bij beeldende kunstenaars en musici is de aanleg vaak sterk aan een bepaalde richting gebonden. De meeste Maagd-geborenen van beide seksen zijn in de commerciële sector werkzaam: boekhouding, controle, tariefafdeling, afrekening, calculatie, buitenlandse correspondentie, op het secretariaat, in de programmering, banken, uitgeverijen. Ook in overheidsorganen zijn zij talrijk vertegenwoordigd. Zij zijn geschikt voor pedagogische beroepen; als leraar, professor, vakleraar. Ook voor specialistische vakken is er geschiktheid: bijv. voor wiskunde, astronomie, plantkunde, laboratorium-werkzaamheden, paramedische praktijk, bibliotheken, kas-beheer, warenhuizen, hotels en restaurants. Beroepen in verband met modern kantoorbeheer zijn eveneens in trek: ponskaarten verwerking, computer-administratie.

Eigenschappen van de Maagd man

De horoscoop van de mannelijke Maagd zegt dat deze door zijn nuchterheid en innerlijk tekort aan gevoel niet steeds een blije minnaar zijn. Net zo min als hij nauwelijks of geen intuïtie heeft en hij alles, dus ook in de liefde, graag in het schema van zijn wereldordening zou willen inpassen. Probeersels in de liefde en relaties, het zich overgeven op een willekeurig moment en het zichzelf ongemotiveerd en nutteloos wegcijferen zijn zaken die hij niet kent. Meestal voelt hij voor zijn partner meer belangstelling dan hartstocht. In zijn jeugd houdt hij zich van vele dingen afzijdig, net zoals hij ten opzichte van de erotiek zijn leven lang de nodige scepsis behoudt.

Zeer zorgzaam maar ook zakelijk

Met pikante moppen en stekelige opmerkingen weet hij weinig te beginnen; voor edelmoedigheid in de liefde en relaties heeft hij geen begrip. Daarvoor is hij te zeer een trouwe zorgzame vader voor zijn gezin op men kan bouwen, ook al is hij soms wel eens kleinzielig en humeurig. De mannelijke Maagd heeft een zwak voor armen en misdeelden; hij kan en voelt niet anders dan dat hij helpen moet. Hij treedt regelend op, is zeer zakelijk, opgewekt en handig. Zijn organisatietalent stelt hem in staat voor gecompliceerde problemen een oplossing te vinden. Hoogdravende fantasie haat hij. Hij is eerder een employé resp. een verbeteraar van bestaande zaken dan een creatief mens. Zijn talenten maken dat hij op de beroepsladder naar boven komt. Het succes is niet direct verzekerd, maar het komt.

Neemt de verantwoordelijkheid en is zorgvuldig

Het Maagd-type neemt verantwoordelijkheden op zich en lijdt aan een martelaarscomplex. Men zou zonder meer ongetrouwd kunnen blijven; dit zou hij verdragen zonder dat zijn gevoelsleven al te zeer in de war zou raken. Niet zonder reden zijn er zeer veel vrijgezellen, die onder dit teken geboren zijn. Maagd-mensen zijn vaak een wandelende encyclopedie van vakkennis, zijn bemiddelaar of tussenpersoon; zij zijn ook geschikt om een ambachtelijk beroep uit te oefenen.

Men treft onder hen ook echte krentenwegers aan; hun spaarzin neemt soms groteske vormen aan. Vele van hen doen het huishoudgeld in speciale potjes voor de verschillende bestedingsdoeleinden. Elke uitgave wordt zorgvuldig afgeboekt. In de kern is de Maagd-man een realist, een plannenmaker; hij houdt er van methodisch te werk te gaan. Zijn aangeboren neiging tot nauwkeurigheid maakt dat hij zich soms te sterk blind staart op wat ergens letterlijk staat, heeft dus oog voor het detail, maar verliest daardoor het geheel uit het oog.

Seksleven van de maagd

De vrouwelijke Maagd verspreidt vaak een atmosfeer van reinheid en ongereptheid om zich heen. Deze ontaardt vaak in harteloze huichelarij omdat zij op seksueel gebied zeer conservatief kan zijn. Weliswaar houdt zij er van succes te hebben bij de andere sekse en doet zich daartoe uiterst koket voor, maar als degene die naar haar hand dingt uit haar gedrag bepaalde conclusies trekt, dan wordt deze koel afgewezen.

Afgezien van alles speelt de seksuele terughoudendheid in haar leven een grote rol. Statistisch gezien is gebleken dat van het totaal aantal frigide vrouwen het percentage Maagd-vrouwen relatief groot is. Hier kan tegenin gebracht worden dat dit voor een deel te wijten is aan het falen van de betreffende mannen, die niet ervaren genoeg zijn om deze koele gezellin uit haar doornroosje-slaap te wekken. Ten dele draagt de Maagd-vrouw door haar sterk op zichzelf gerichte houding er toe bij, dat zij zich niet totaal voor een man kan openstellen.

Eigenschappen van de vrouwelijke Maagd

De vrouwelijke Maagd staat vriendelijk tegenover haar medemensen. Ze spreidt een vrouwelijkheid ten toon gebaseerd op normen uit vroegere tijd, is handig en vindingrijk. Als er kritiek op hen wordt uitgeoefend zijn ze gauw in hun wiek geschoten. Ze hebben echter ook oog voor eigen zwakheden. Beginnen dikwijls met iets, laten zich dan afleiden en zonder het werk te voltooien, beginnen ze weer met wat anders. De vrouwelijke Maagd houdt zichzelf voor zeer ordelijk, maar in werkelijkheid ontbreekt het haar nogal eens aan systeem en methode. In de kern van de zaak zijn ze verlegen.

Zoals iedere vrouw weten ze de noodzakelijke vrouwelijke listen en wapens te hanteren. Ze laten zich door teleurstellingen niet direct uit het veld slaan. Ze zijn in staat zich uit een bestaande verbintenis of huwelijk los te maken als ze eenmaal ingezien hebben dat deze verbintenis verder alleen maar onbevredigend kan zijn. De Maagd-vrouw zal graag de zorgen van de partner delen. Ze is pijnlijk precies in kleine dingen. Ze kan het meest goedige, grootmoedige en beminnenswaardige schepsel zijn dat men zich kan denken. Grote families worden vaak samengehouden door de rustige moed en het diepe verantwoordelijkheidsgevoel van de mensen die onder het teken Maagd geboren zijn.

Welk sterrenbeeld past bij de Maagd?

Voor Maagd-mensen zijn als partner gunstig de tekens Steenbok (22 december tot 20 januari) en Stier (21 april tot 21 mei). Harmonisch zijn ook relaties met personen die tot het teken Kreeft (22 juni tot 22 juli) behoren en het teken Schorpioen (24 oktober tot 22 november). Minder gunstig zijn de tekens Tweelingen (22 mei tot 21 juni), Boogschutter (23 november tot 21 december) en Vissen (20 februari tot 20 maart). Maar zoals al vaak gezegd, is dit geheel afhankelijk van de persoonlijke horoscoop.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Maagd of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologentarotistenmediums of paragnosten.