Horoscoop sterrenbeeld Leeuw eigenschappen

Horoscoop Leeuw Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Leeuw lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over de eigenschappen van jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Leeuw 23 Juli – 23 Augustus

De Leeuw is het vijfde teken van de dierenriem en geboren tussen 23 juli en 23 augustus. De horoscoop van de Leeuw geeft aan dat de eigenschappen van dit sterrenbeeld voornamelijk onder invloed van de Zon staan. In hem straalt de kracht van het zelfbewustzijn, een hooggestemd streven en een krachtige wil. Zij zijn grootmoedig, voelen zich als mens zeker van eigen gevoel en inzicht. Zij verstaan de kunst zich waardig te gedragen en kunnen door hun vertrouwen-wekkende natuur een leidende positie in hun omgeving innemen, en wel dankzij hun prestatievermogen. Dit lukt hun wel omdat zij over moed en kracht beschikken, in het leven minder moeizaam als anderen omhoog te komen.

Het verlangen naar ontplooiing van uiterlijke pracht en praal, het naar voren brengen van het eigen ik, en de wil om de wereld naar eigen idee om te vormen, houdt wel het gevaar in, dat de eigen krachten overschat worden en dat men van de eenmaal bereikte hoogte naar beneden kan vallen.

Geboren leider en licht ontvlambaar

Het Leeuw sterrenbeeld geeft aan dat zij praktisch zijn ingesteld en jagen als mens van de daad hun grootse doelen na. Zij bezitten veel positieve gevoelens, zijn goedhartig en gematigd in hun woede. De Leeuw hun natuurlijke invloed maakt hen geschikt tot heersen. De leeuw is een geboren leider. Zij zijn standvastig dankzij hun innerlijke geslotenheid en laten zich niet van de wijs brengen vanwege hun innerlijke onafhankelijkheid. Zij verlangen van hun medemensen aandacht en eerbied. Hun mening wordt door hun hart ingegeven, net zoals hun daden meer door hun gevoelens, dan door helder inzicht geleid worden. Door hun vurig temperament zijn zij zeer zinnelijk in daden en gevoelens en zijn licht ontvlambaar in de omgang met de andere sekse.

De fouten en gevaren, waaraan hun karakter is blootgesteld, bestaan hierin, dat zij hun goede eigenschappen in het groteske trekken. Zij bijten zich vast in hun ideeën en maken meer plannen, dan zij tengevolge van hun ongeduld kunnen uitvoeren. Iedere Leeuw wil zijn aandeel in succes, wil opklimmen en zoekt erkenning. Veel Leeuw mensen klimmen op maar het geluk is niet altijd blijvend. Vooral voor gokken of lichtzinnige uitgaven, waardoor hun bezit het meest bedreigd wordt, is voorzichtigheid geboden. Men moet een gesteld doel niet tot het uiterste na jagen – ofschoon daartoe de neiging aanwezig is want men loopt soms risico’s.

Zelfverzekerd, openhartig en vrij

Leeuwen zijn meestal imponerend in hun optreden; zij tonen zich zelfverzekerd en autoritair. Zelfs in hun bewegingen en spreken. Zij zijn zich bewust van hun uitwerking op andere mensen, maar zij zijn ook kwetsbaar. De Leeuw voelt zich gekwetst wanneer zijn kennis, zijn wijsheden en zijn grootmoedigheid niet naar behoren gewaardeerd worden. Maar hij laat zich graag vleien en is daardoor weer te verzoenen. De Leeuw man is openhartig en vrij. Hij regelt, handelt, straalt rust uit en is meestal het middelpunt.

Sterrenbeeld Leeuw en de liefde en familie

De horoscoop van de Leeuw zegt dat liefde en hartstocht ook de Leeuw man in zijn macht kunnen hebben. Hij zal zijn echtgenote nooit delen, zij moet hem geheel toebehoren. Natuurlijk kan hij ook ridderlijk zijn, beschermend en welwillend. Ook genoemd moet worden de grote liefde voor de natuur en het grote plezier dat aan leren beleefd wordt. Zij houden van vrijheid en onafhankelijkheid en zijn eerzuchtig, hebben allerlei wensen, een sterk zelfvertrouwen t.a.v. hun krachten en mogelijkheden.

Vreemd genoeg zijn ze weinig gehecht aan familie; menigmaal hebben ze geen kinderen, of leven gescheiden van hen. Hoe het ook zij, zij worden door hun bloedverwanten graag geprezen en bewonderd. Een Leeuw man zal edelmoedig, optimistisch, krachtig en vriendelijk zijn. Maar zijn familie moet zich naar hem richten. Hij geeft ook royaal huishoudgeld, is nooit krenterig. Hij houdt bij tijd en wijle van een druk gezelschapsleven waarin hij graag met zijn partner pronkt.

Eigenschappen van de Leeuw man

Leeuwen houden van aandacht en krijgen graag complimentjes. Zijn ijdelheid is een kritiek punt in zijn karakter. Hij zet zijn energie alleen dan in, wanneer hij het de moeite waard vindt. Hij is een goed organisator en kan het werk goed verdelen. Voor de gevoelens van andere mensen heeft de Leeuw weinig aandacht, hij houdt zich meer met zichzelf bezig. Bij het Leeuw type komt duidelijk de wil naar macht naar voren. Dit kan bij bepaalde planeet-posities ontwikkelen tot overdreven machtseisen. Hij is geneigd tot volharding, standvastigheid, is niet bereid tot compromissen, is geschikt om verantwoordelijkheid te dragen. Leeuw mannen omringen zich graag met mooie vrouwen, hebben graag vriendinnen, ook als ze getrouwd zijn.

Beroepen die passen bij de man

In het beroepsleven van de Leeuw blijkt het verlangen naar succes, erkenning, eer en waardigheid. Hij probeert hoog gestelde doelen te bereiken. Ook verlangt de mannelijke Leeuw naar macht en een waardige omlijsting voor zijn persoonlijkheid. Hij is meer geschikt voor leidende posities, dan voor werkzaamheden als ondergeschikte. De Leeuw legt het liefst zijn eigen maatstaven aan, hij houdt zich niet graag aan vastgelegde voorschriften. Men treft Leeuw typen aan in de commerciële sector, in ambten, in overheidsdienst, in de vrije beroepen als zelfstandige ondernemer of leider van bedrijven en in openbare functies.

Ook bij de brandweer, reddingsstations, politie treft men mensen die onder dit teken geboren zijn. In de geneeskunde blijkt een voorkeur voor praktijken die handvaardigheid vereisen: zoals voor chirurg, gynaecoloog, een geneeskundige, psychiater. Zo blijken ook artistieke talenten en aanleg, vooral voor toneelspel, regie, toneel decor ontwerpen, cabaret en revue. Ook is er een betrokkenheid bij schilderkunst, fotografie, mode, textielnijverheid.

Eigenschappen van de vrouwelijke Leeuw

Het Leeuw haar sterrenbeeld geeft aan dat ze voldoende aandacht moet besteden aan het hart bloedsomloop. Zij zijn ook vatbaar voor storingen in de bloedsomloop, spit in de rug, spataderen. Een overdadige levenswijze kan men beter vermijden. Het beste geneesmiddel heet echter liefde. De Leeuw vrouw omringt zich – evenals de Leeuw man – eveneens graag met luxe en praal. Ook zij bezit een gezonde levensvreugde. Ook zij verlangt naar erkenning en bewondering. Zij toont zich zelfbewust, trots, extravagant, prikkelbaar, vaak lui. Als alles zijn gewone gangetje gaat is zij hartelijk en optimistisch. Zodra daar iets van afwijkt, wordt zij unfair, handelt naar willekeur, maakt zogezegd van een mug een olifant. Zij houdt van de mooiste auto, de beste kleding, de duurste kleding. Maatschappelijk gezien geeft zij graag de toon aan.

Kan goed van zich afbijten maar ook gevoelig

Zij kan rustig, verheven, koel zijn. Maar dit kan ook slechts misleiding zijn. Het een of andere minder gunstig resultaat kan haar hartstochtelijk, fanatiek, en heerszuchtig maken. Voor de Leeuw vrouw tasten de huwelijkse plichten nauwelijks haar eigen gevoel van vrijheid aan. Laat men haar merken, dat zij niet meer de belangrijkste persoon is, dan zal men direct merken, dat zij beslist niet zo bang, bescheiden en lief is. Zij kan zeer goed van zich afbijten. Maar ook zij is zeer gevoelig voor complimentjes.

Men moet nooit proberen alleen het huishouden op haar af te schuiven; zij heeft een hobby of beroep nodig. Ondanks dat zal zij een voortreffelijke gastvrouw zijn. Zij heeft een uitstekende smaak, die alleen tot zijn recht kan komen vanuit een ruime beurs. De vrouwelijke leeuw zal nooit half aangekleed of met krulspelden in het haar en crème op haar gezicht thuis of ergens anders rondlopen. Ook speelt ze niet graag de tweede viool. Opmerkelijk is haar liefde voor kinderen en dieren.

Vrouwelijke leeuw in liefde en relaties

De vrouwelijke leeuw is hartstochtelijk, vurig en doelbewust in de liefde. Zij kiezen de sterkste en best ogende man uit. Men vindt haar harteloos, omdat zij haar vrienden makkelijk loslaat, wanneer nieuwe meer interessante mededingers opduiken. Het kan ook gebeuren, dat mannen van haar weglopen, omdat haar mening moet triomferen. Het vinden van de juiste man kan vaak lang duren. Wanneer men meent de juiste gevonden te hebben, dan moet men proberen met hem tot een harmonische eenheid te komen. Neem niet alleen genoegen met zijn kwaliteiten, maar neem ook zijn zwakheden op de koop toe.

Leeuw vrouwen hebben aanleg voor het leiden van zaken en leiding geven aan personeel. Daarnaast komt ook sterk het teken Leeuw naar voren bij de mode creërende industrie, de vervaardiging van luxe artikelen, gouden artikelen, decoratie, binnen-architectuur, parfumerie industrie, kap- en massagesalons, film, toneel, muziek. Ook chemie, tandheelkunde, kindergeneeskunde, dansscholen, modeboetieken, vallen onder het teken Leeuw.

Welk sterrenbeeld past bij de Leeuw?

De horoscoop van de Leeuw zegt dat het Leeuw-type het beste bij mensen die hun Zon in het teken Boogschutter (23 nov. tot 21 dec.) en in het teken Ram (21 maart tot 20 april) hebben past. Ook met Weegschaal en Tweelingen zijn harmonische relaties als partner mogelijk. Minder gunstig zijn de tekens Waterman (21 jan. tot 19 febr..), Schorpioen (24 okt. tot 22 nov.) en Stier (21 april tot 21 mei). Maar ook hier is allen de persoonlijke horoscoop en het liefst een combinatie horoscoop van beide partners het enig wat uitsluitsel kan geven over het feit of mensen goed met elkaar combineren.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Leeuw of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.