Horoscoop sterrenbeeld Kreeft eigenschappen

Horoscoop Kreeft Sterrenbeeld Spirit4U

Hier kan je een uitgebreide horoscoop van de Kreeft lezen. Pak een lekkere kop thee of koffie om even rustig te lezen over jouw sterrenbeeld of misschien wel die van iemand anders. Veel plezier met lezen.

Geboortehoroscoop Kreeft 21 Juni – 22 Juli

De heerser van het teken Kreeft is de Maan. Geboren tussen 21 juni en 22 juli. Het sterrenbeeld Kreeft is zeer gevoelig voor invloeden van zijn omgeving. Hij kan prikkelbaar zijn, of wat ongeduldig en kan nog wel eens van stemming wisselen. Heeft een sterke behoefte aan steun. Eigenzinnig als zij zijn, willen ze niet graag ondergeschikt zijn. Zij werken niet graag onder toezicht. Behoefte aan kennis kan voornamelijk op het verleden gericht zijn. Ze neigen tot dromen en hebben voorgevoelens. Dit komt overeen met hun sensitieve en mediamieke aanleg. Dat zij als mens fijngevoelig zijn, is niet verwonderlijk. Ook niet dat de prikkels, die hen doen handelen, uit de geheimzinnige werking van het onderbewustzijn komen.

Hun veranderlijke stemmingen worden door de steeds veranderende levensomstandigheden bevorderd. Deze laten hen als een vaandel in de wind, in de stromingen van de tijd waaien. Zij voelen zich daarom steeds weer gedrongen, zich in het verleden te verplaatsen, om van daaruit impulsen voor het leven in de tegenwoordige tijd te halen. Daar zij over fantasie, verbeeldingskracht en originele ideeën beschikken, genieten ze van werkelijk echte avonturen.

Veel veranderingen en ups en downs

Hun medemens maken ze het meestal zeer moeilijk hoogte van hen te krijgen, omdat ze sterk aan stemmingen onderhevig zijn. Zij, van hun kant, verstaan de kunst zich aan te passen en de ideeën van andere mensen op te pakken. Ze zijn geneigd, opwinding van elke aard, zowel de kleinste als de grootste, te beleven. Door hun veranderlijke instelling maken ze het leven voor zichzelf soms moeilijk. Ze moeten daarom steeds rekening houden met ups en downs en vele veranderingen. Standvastig zijn ze eigenlijk alleen daar. Waar dit beantwoordt aan hun idealen. Van tijd tot tijd zijn ze wantrouwend en voorzichtig. Op een ander moment slaan ze weer om in uitgelaten vreugde. Drift laait snel op, maar vervliegt ook snel weer. Ze verzoenen zich snel, maar zijn daarbij ook diplomatiek en slim. Soms zijn ze snel in hun oordeel, zonder controle en clementie.

Snel van begrip en filosofische aanleg

Enerzijds is de Kreeft -mens veranderingsgezind gewend een zwervend bestaan te voeren; anderzijds is hij sterk gehecht aan zijn eigen huis, zijn gezin. Hij heeft behoefte aan huiselijkheid en bemoedert en is erg zorgzaam. Dit is kenmerkend voor een zachtmoedig hart. Zij zijn zeer tolerant en goedmoedig. Zij hebben in verschillende opzichten talent en kwaliteiten, zijn snel van begrip en hebben een filosofische aanleg, oordelen naar persoonlijke indrukken, hebben een uitgesproken gevoel voor gemeenschapszin. Vriendschappen wisselen elkaar af. In één woord: zij hebben vele vrienden. Grotere reizen zijn in het algemeen succesvol en brengen financieel voordeel.

Succes en welstand

Door (familie) relaties bestaat kans op verlies van bezit en erfgoed; ook liefde en relaties kan een dergelijke situatie veroorzaken. Een zekere welstand wordt meestal alleen met veel moeite en inspanning bereikt. Voor het Kreeft type zegt de horoscoop dat het midden gedeelte van hun leven meestal veel succesrijker en gelukkiger dan de beginperiode is en een goede aanvaardbare positie en een gewaarborgd inkomen geeft. Voor de latere levensjaren hoeft de Kreeft mens dus geen angst en zorg te hebben, omdat deze meestal succes en welstand brengen en bijzonder gunstige voorvallen zich zullen voordoen.

Op het eerste gezicht lijkt het alsof de Kreeft mens weekhartig, sensibel, aanhankelijk en buigzaam is, maar men kan hen in geen geval moeiteloos dirigeren. Zij hebben beslist een sterke eerzucht, een bepaalde fanatieke verbetenheid, een flexibele wil, strijdlust, ijver en vlijt. Ook een grote ambitie, prestatie vreugde. Het Kreeft type heeft behoefte aan een zekere ruggesteun en geborgenheid. Voor wat hem dierbaar is, wil hij werken, sparen, als geen ander.

Beroepen die bij de Kreeft passen

De horoscoop van de Kreeft geeft aan dat de beroepsvoorkeur zeer variabel is. In de commerciële sector wordt het hotel of restaurant bedrijf geprefereerd, evenals scheepvaart, visserij, brouwerij, verzorgingsberoepen, ziekenhuiswerk, maatschappelijke verzorging of beroepen in de overheidssector. Evenals psychologisch adviseur, hulpverlener of natuurkundig geneeskundige. Ook kunstenaarsberoepen treft men veel aan bij de Kreeften. Zij hebben daarvoor de vereiste fantasie, gevoelsrijkdom en vormgevoel. Het artsenberoep, vooral dat van gynaecoloog, wordt graag gekozen.

Hij heeft gevoel voor technische beroepen. Het moet gezegd worden, dat het Kreeft type een geboren zeevaarder is. In werk dat in verband staat met woninginrichting, voedingsmiddelen, vloeistoffen. Ook bij meteorologie en onderzoek, treft men vaker het Kreeft type aan; zo ook bij vrouwen de beroepen als vroedvrouw, kraamverzorgster, lerares, hulp in de huishouding, verpleegster.Het Kreeft type kan niet zonder lof, opmontering, aansporing. Als er geen waardering is of als er sprake is van een ongezonde werksfeer, dan wordt bij psychisch ziek.

Gezondheid en voeding

Volgens de horoscoop van de Kreeft zijn mensen met een sterke Kreeft invloed eerder vatbaar voor maagziekten door toedoen van de zenuwen. Psychische opwinding moet vermeden worden. Hoe evenwichtiger en harmonischer het Kreeft type is, hoe beter dit voor zijn gezondheid is. Alcohol is voor hen vergif nummer één.

Kenmerken van de Man

De Kreeft man is meelevend van aard, kan goed vertellen en ook goed luisteren. Zijn eigen innerlijk zal hij bij een eerste ontmoeting niet direct bloot geven; het zal lang duren voordat hij uit zijn schulp tevoorschijn komt. De grondtoon van zijn leven is veranderlijkheid, gevoeligheid in de ruimste zin. medelijden, en zachtmoedigheid. De kreeft kan qua houding van een enthousiaste afwachtende houding omslaan in een melancholische traagheid. Hij mag flirten, maar is toch trouw. Een zekere overgevoeligheid, te weinig wilskracht en standvastigheid, ook suggestibiliteit mogen niet onvermeld blijven. Er zijn tijden dat de Kreeft mens sterk pessimistisch is. Hij moet leren inzien, dat niet alles wat somber aandoet ook meteen een ziekte betekent. De kreeft put zijn kracht uit zijn huis en zijn gezin, die zijn voor hem een levensnoodzaak.

Hij wil degenen die hem dierbaar zijn graag beschermen, maar wil zelf door hen ook aangemoedigd worden. Hij is geneigd medelijden te voelen en op te wekken, grote goedheid te betonen en te eisen, aan het persoonlijk leven van anderen deel te nemen en anderen bij eigen ervaringen te betrekken, belangstelling te tonen en te verwachten, anderen te willen begrijpen, maar hij wenst ook door anderen begrepen te worden.

Geboren onder de Maan

Het sterrenbeeld Kreeft is geboren onder het teken, waarvan de Maan heerser is. De Kreeft kan iemand jarenlang in opoffering alleen maar goedheid betonen, vooral met zachte aandrang en daarom des te moeilijker af te slaan, om dan plotseling met rente en samengestelde interest weer terug te verlangen. Een moeder geeft uit liefde het laatste wat zij heeft aan haar kind. Al is deze liefde is een instinctief gevoel dat de moeder aan het kind bindt. De later opkomende eis van -volledige teruggave is de keerzijde van een dergelijke liefde, die het kind verder aan de moeder binden moet. Met deze instinctief bepaalde kant van de moederliefde gaat toch ook dikwijls een onbaatzuchtige liefde gepaard, die weet te geven zonder terug te vragen.

Kenmerken van de vrouw

De Kreeft haar horoscoop geeft aan dat de vrouw trouw is aan tradities, gebonden aan het verleden, in kleine kring aan gezin, familie, voorouders. Een uitgesproken liefde voor kinderen van elke leeftijd is kenmerkend voor de Kreeft vrouw. Soms is ze humeurig, veranderlijk, sentimenteel, onzelfstandig, haar gevoelens schommelen. Een te groot medelijden met zichzelf belast de eigen gemoedsgesteldheid en ook de huiselijke atmosfeer. Het is daarom beter om openlijk en rustig ergernis en klachten uit te spreken, anders ontstaan stemmingen van ontevredenheid en conflicten. Het zou makkelijker zijn om met een Kreeft samen te werken, als hij zijn werkelijke zorgen en lasten zou vertellen en zich niet zo overdreven zou bekommeren om het welzijn van de mensen die hem dierbaar zijn. Een openlijke ruzie zou soms voor de omgeving beter zijn dan steeds gevoelens te onderdrukken maar intussen wel de anderen daarmee te belasten.

Kreeft vrouwen zijn ondanks hun duidelijk naar voren komende sensibiliteit en hun bekoorlijkheid, sterke persoonlijkheden. Zij denken praktisch en realistisch in het gewone dagelijkse leven. Kreeften houden van gezelligheid, maar alleen met graag geziene vrienden. Ze kunnen tegenover kameraden en vertrouwde zeer kameraadschappelijk zijn. Op hun eigen kleine geheimpjes zijn ze zeer gesteld en men moet hen dan niet dwingen, deze op te biechten. De Kreeft vrouw houdt van koken. In de liefde en relaties is zij zeer romantisch, teder, heeft behoefte aan steun en is fijngevoelig. Er zijn dagen dat ze ongenaakbaar is, daarnaast echter wenst zij zich niets liever dan geborgenheid van huis en haard. Ook de wens door haar echtgenoot verwend te worden is groot. Voor mensen waarvan ze houdt is ze tot elke opoffering bereid. Haar eigen angsten zal ze dapper overwinnen. Bloedverwanten van haar zal ze in kritieke toestanden nooit in de steek laten.

Welk sterrenbeeld past bij de Kreeft?

De horoscoop is duidelijk over de Kreeft. Het teken wat men op de Ascendant heeft vertelt heel veel over de persoon. Vrouwen die bijvoorbeeld de Maan in het teken Kreeft hebben staan, kunnen Kreeft karaktertrekken vertonen. Dat is ook de reden dat er vaak over het mens type in dit geval dus het Kreeft type wordt gesproken. Zo ziet U dat alleen een zonneteken lang niet alles over het karakter van de persoon bloot legt. Voor Kreeft mensen zijn als partner gunstig de tekens Schorpioen Vissen en Maagd. Minder gunstig zouden zijn de tekens Steenbok, Weegschaal en Ram. Dit is geen wet van meden en Perzen, alleen een relatie horoscoop kan uitsluitsel hierover geven.

Meer weten over je toekomst?

Wil je meer weten over de horoscoop van de Kreeft of over jouw toekomst? Dan kan je altijd een gesprek aangaan met een van onze onze professionele astrologen, tarotistenmediums of paragnosten.