Hooggevoelig (HSP)

In onze hedendaagse maatschappij nemen wij geen tijd meer om stil te staan bij wat er in ons omgaat. Om te voelen hoe dingen voor ons zijn.
Een HSP, of hooggevoelig persoon, is iemand die gevoeliger is voor indrukken en subtielere nuances waarneemt dan gemiddeld. Elk moment van de dag doen we indrukken op, via onze zintuigen, horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Iemand die HSP is doet dit dus intenser dan gemiddeld.
Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap (een begaafdheid) die positief ingezet kan worden. We kunnen leren met de overprikkeling om te gaan. Dit betekent emoties, gevoelens en gedachten serieus nemen en afstemmen.
HSP komt veel meer voor dan onderkend wordt b.v. Indigo kinderen of Nieuwetijds kinderen.
Veel kinderen vertonen een afwijkend gedrag zoals b.v. ADHD, allerlei lichte vormen van autisme e.d.
Speciaal deze groep HSP kinderen en ook volwassenen komen steeds meer klem te zitten. Zij vallen dan in de hoek van de psychische problemen of worden als sociaal onaangepast ervaren. Dit is jammer.

Wat is HSP in het kort?

– Voelen stemmingen van anderen goed aan;
– Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar;
– Ervaren, reflecteren en voelen diep en intensief;
– Hebben afkeer van specifieke indringende prikkels;
– Worden geprikkeld door dingen die anderen niet schijnen op te merken;
– Raken sneller verzadigd door (bepaalde) prikkels;
– Worden meer dan gemiddeld door bijvoorbeeld natuur, kunst of muziek geroerd;
– Denken vaak na over hun roeping;
– Filosoferen graag en veel en hebben een rijke innerlijke belevingswereld;
– Dromen, fantaseren en overwegen veel;
– Zijn opmerkzaam en aandachtig;
– Functioneren het beste in hun eigen tempo;
– Zijn goed in het signaleren en vermijden van fouten;
– Vinden het prettig en hebben het nodig om tijd alleen door te brengen;
– Hebben rechtvaardigheid en respect hoog in hun vaandel staan;
– Zijn vaak plichtsgetrouw en anticiperend op de behoeften van anderen;
– Hebben relatief meer last van spanning, stress en fysieke klachten zoals hoofdpijn, maag/darmklachten, huidirritaties en allergie?n;
– Hebben last van stemmingswisselingen en sterke emoties;
– Lopen groter risico op depressiviteit, chronische vermoeidheid en verslavingen;
– Vinden kwaliteit en bevrediging van het werk zeker zo belangrijk als het financi?le;

Hooggevoeligheid is een karaktereigenschap die positief ingezet kan worden.
Kinderen en volwassenen met Hooggevoeligheid (HSP) zoeken naar wegen die hen kunnen ondersteunen.
Vaak komt deze grote begaafdheid pas tot zijn recht als de juiste persoon/ondersteuning of middelen gevonden is.

BEN JE HOOG SENSITIEF?

Een Zelftest:

Beantwoord iedere vraag al naar gelang je gevoel je ingeeft.
Antwoord met JA als het in ieder geval eniszins voor jou opgaat.
Antwoord met NEE als het niet speciaal of helemaal niet voor jou geldt.

JA NEE

Ik ben me bewust van subtiele signalen in mijn omgeving 0 0

Ik wordt beinvloed door de stemmingen van anderen 0 0

Ik ben nogal gevoelig voor pijn 0 0

Tijdens drukke dagen merk ik dat ik behoefte heb om me terug
Te trekken in mijn bed of in een donkere kamer of een andere
Plek waar ik ongestoord alleen kan zijn 0 0

Ik ben bijzonder gevoelig voor de effecten van cafeine 0 0

Ik raak gemakkelijk overvoerd door dingen als fel licht,
Sterke geuren, grove weefsels of harde sirenes 0 0

Ik heb een rijke en complexe innerlijke belevingswereld 0 0

Ik voel me niet op mijn gemak bij harde geluiden 0 0

Ik kan diep geroerd raken door kunst of muziek 0 0

Ik ben conscientieus 0 0

Ik schrik gemakkelijk 0 0

Ik voel me opgejaagd als ik veel moet doen in korte tijd 0 0

Als mensen zich in een fysieke omgeving niet prettig voelen
Weet ik meestal wat er moet gebeuren om dat te veranderen
(bijvoorbeeld door het licht te dimmen of het meubilair te
verplaatsen) 0 0

Ik raak geirriteerd als mensen proberen me te veel dingen
tegelijk te laten doen 0 0

Ik doe erg mijn best te voorkomen dat ik fouten maak of
dingen vergeet 0 0

Ik kijk uit principe niet naar gewelddadige films of tv-shows 0 0

Ik voel me ongemakkelijk als er veel om me heen gebeurd 0 0

Als ik erge honger heb heeft dat een sterke invloed op
mijn concentratievermogen of mijn humeur 0 0

Veranderingen in mijn leven brengen me van mijn stuk 0 0

Ik heb een neus voor delicate geuren, smaken, geluiden
en kunstwerken en geniet daarvan 0 0

Het vermijden van situaties die mij van streek maken of
overbelasten heeft bij mij hoge prioriteit 0 0

Als ik met iemand moet wedijveren of op mijn vingers word
gekeken, word ik zo nerveus of gespannen dat mijn
prestaties veel minder zijn dan gewoonlijk 0 0

Als kind werd ik door mijn ouders of leraren gevoelig of
verlegen gevonden 0 0

De score:

Als je veertien of meer vragen met JA hebt beantwoord, ben je waarschijnlijk hoog sensitief.