HELDERZIENDE WAARNEMINGEN:

Helderziende waarnemingen gebeuren vaak met behulp van:

– meditatie
– tarotkaarten
– channelen
– quija bord
– fotos en voorwerpen (psychometrie)
– automatisch schrift
– dromen
– gidsen
– runenstenen etc.

Van al deze items vindt u op onze website een uitgebreide beschrijving.

Degene die de helderziende waarneming doet, wordt een medium genoemd.
De zuiverheid en heelheid van het medium, bepaalt het niveau van wat er door kan komen of niet. Om een zuivere boodschap te kunnen ontvangen en zeker te begrijpen zal het medium een bepaald punt in zijn/haar evolutie moeten bereikt hebben.

Wanneer wij teruggaan naar de eerste stammengemeenschappen, die men zich nu nog
herinnert, treffen wij daar reeds mediums aan. Sjamanen gebruiken vaak leerlingsjamanen,
die in een trance worden gebracht. De stemmen van de voorouders spreken dan door hen.
In wat latere tijden vinden wij mediums, die in de eerste plaats fungeren als voorspellers en
waarnemers. Bij de Scythen b.v. zien wij altijd weer mediums die tot taak hadden, wanneer een kamp opgezet werd, na te gaan, waar precies de tegenstander zich bevond, en welke moeilijkheden van terrein e.d. te overwinnen waren. Ook dit is een vorm van mediumschap.

Ten alle tijde zijn mediums (helderziende waarnemers) drukbezochte mensen geweest. Ook in het rationalistische Europa handhaafde zich dit. In veel landen gaat het aantal mediums het getal van predikanten en priesters te boven. Een stad als Berlijn zou 1000 mediums hebben, Parijs zelfs 50.000.
Uit de geschiedenis zijn zon 200 vormen van helderziende waarnemingen bekend. Men probeerde de toekomst te voorspellen uit de vlucht van vogels, de ingewanden van dieren, de vorm van de wolken, de ligging van blindelings afgeschoten pijlen, uit figuren op het zand, de getallenwaarde van de naam, theebladeren of koffiedik. Dat wil dus zeggen dat het medium meestal hulpmiddelen gebruikt als inductor.
Een duidelijk voorbeeld is van de Amerikaanse helderziende Edgar Cayce. Hij leefde van 1877 tot 1944. Edgars grootvader was wichelroedeloper. Edgar kon als kind al zijn eigen ziektes diagnoseren. Later kon hij dat ook van andere mensen. Hij deed dat d.m.v. zelfhypnose in trance. In die toestand gaf een stem uit zijn mond, in de wij-vorm en soms andere talen sprekend, gegevens over de gezondheidtoestand en de beste medische behandelingen van zijn talloze clienten. Edgar kon in trance ook informaties geven over liggende kolenaders, de identiteit van een dief, de mogelijkheid van zakelijke voordelen, maar ook over ondergang en weer omhoogrijzen (in 1970!) van Atlantis. Op het laatst waren zijn voorspellingen bijna altijd correct. Er zijn ook voorbeelden van paragnosten die in trance hun lichaam niet verlieten.