HANDLEESKUNDE:

De lijnen in je hand laten duidelijk zien dat je je bestemming in eigen hand hebt en dat je zelf de verantwoording voor je leven draagt. Heb je weinig lijnen dan is jouw route vrij makkelijk te volgen. Je wordt dan onderweg weinig benvloed door de indrukken om je heen. Heb je echter zeer veel lijnen dan sta je open voor de vele indrukken die je meemaakt. Vele wegen liggen er voor je open, maar je moet een van deze wegen kiezen waardoor je nerveus en zenuwachtig kan worden. Wanneer je echter bewust een route uitgestippeld hebt, zullen de betreffende lijnen in je hand dieper worden en kunnen andere lijnen dunner worden of zelfs mogelijk verdwijnen. Dit betekent, dat je je eigen routekaart onder controle krijgt en je kunt dus vrijelijk bepalen welke kant je opgaat. Op welke manier jij je einddoel wilt bereiken is je vrije keuze. Dit laat zien dat je wel degelijk invloed kan uitoefenen op je levensweg. Door je eigen route uit te stippelen, schep je dus ook je eigen bestemming. Je kunt zelf een andere weg kiezen als je iets anders wenst en op die manier steeds mooiere wegen ontdekken. Lijnen kunnen soms binnen een week veranderen maar meestal pas na een jaar. Wanneer je bijvoorbeeld verandert van levenswijze, verandert je Levenslijn en verander je van denkwijze, verandert je Hoofdlijn.

Handleeskunde is een zeer verfijnde en relatief eenvoudige methode om een karakteranalyse te maken, zonder moeilijke berekeningen.
Handleeskunde of handanalyse is een dynamische wetenschap die met zijn tijd meegaat. Het is een diagnose techniek, waarmee je door het bestuderen van je handen en je lijnen je natuurlijke aanleg van jezelf kunt vaststellen. Deze aanleg omvat je, karakter, talenten, psychische, mentale en emotionele gesteldheden. Handleeskunde is een empirische wetenschap die op ervaringen, feiten en conclusies is gebaseerd en gecombineerd wordt met gezond verstand, psychologisch inzicht en mensenkennis. Door een goede handanalyse kun je meer inzicht krijgen in je gedrag, reacties en hoe je je nog kan ontwikkelen.

Je hoeft alleen maar in je handen te kijken om te zien wat er op een bepaald moment in je leven met je aan de hand is. Het is hetzelfde als wanneer je in de spiegel kijkt en je eigen spiegelbeeld vertelt wat er met je aan de hand is. Allemaal vragen we ons op een zeker moment in ons leven af: is dit het nou? Ben ik wel goed bezig, zit ik hier wel goed op mijn plek, kan ik nog meer, wil ik dit wel? Al deze vragen zorgen er voor dat je tot bezinning komt en dat je van jezelf bewust begint te worden

Het staat vast dat er een verbinding bestaat tussen de hersenen, de geest en de hand. Het gaat hier om mr dan alleen maar de besturing van de handen of het overbrengen van informatie. In de hand bevinden zich op n vierkante centimeter 2500 zenuwuiteinden, terwijl er bijvoorbeeld op het dijbeen slechts 40 voorkomen. Door de verbindingen tussen de hersenen en de handen worden er in de handen duizenden hersenimpulsen geregistreerd. Door deze registratie van de hersenimpulsen in de hand is te zien welke talenten, aanleg, ervaringen en lichamelijke of geestelijke problemen je hebt. Ook is vastgesteld dat de hersenschors en de handen van een foetus zich gelijktijdig ontwikkelen. Ze bestaan uit hetzelfde basis-celmateriaal, het ectoderm. Een groot gedeelte van de hersenschors is betrokken bij het verwerken van berichten van en naar de hand.

Sommige mensen, met een overvloed aan lijnen in de hand, denken vaak dat ze oude handen hebben maar deze handen komen ook bij kleine kinderen voor. Anderen denken dat zij, bij een overvloed aan lijnen, oude zielen zijn maar dit is ook niet het geval. De hand zelf is uiterst sensitief door haar talrijke zenuwen. Het aantal lijnen in je hand heeft te maken met de gevoeligheid van je zenuwstelsel in aanleg. Je gevoelige zenuwstelsel reageert op de vele inwendige en uitwendige processen. Deze worden door je hersenimpulsen in je hand geregistreerd. Ook gedachten, gevoelens en daden drukken hun stempel in je hand. Op deze wijze wordt de hand het beeldscherm van je gevoelens, hartstochten en ervaringen. Naarmate deze indrukken sterker zijn, of naar mate je benvloedbaarder bent zullen er meer lijnen in je hand te zien zijn.

Wanneer je je handen wilt laten lezen, ga dan naar een deskundige handleeskundige die een moderne opleiding heeft gehad. Een goede handleeskundige heeft een verantwoordelijke instelling en houdt zich op de hoogte van vernieuwingen! Omdat de mens evolueert, veranderen ook de betekenissen van sommige tekens in de hand.

Bron boek Universele Handleeskunde, Magda van Dijk.