Geesten zijn entiteiten (energieen) van een overleden persoon die niet door kunnen naar het hiernamaals en tegengehouden worden door iets wat niet af is, doordat ze hun dierbare plek niet kunnen verlaten, doordat ze niet willen of nog menig andere redenen.
Ze blijven meestal rondzwerven rond geliefden, dierbare plekken, of de plaats waar ze vermoord zijn.
Daar kunnen ze rustig rondzwerven zonder dat ze door hebben dat ze een geest zijn, ze kunnen wanhopig zijn om verder te gaan waardoor ze onze aandacht proberen te trekken.
Bijvoorbeeld bewegende dingen, een plotselinge wind, vreselijke kou, klopgeluiden, zuchten, jammeren, dingen laten vallen en nog veel meer.
De kou onstaat volgens wetenschappers doordat een geest de (warmte) energie nodig heeft om te verschijnen, daarom ontrekt hij deze warmte en ontstaat er een kou.

In vroeger tijden waren de geesten wezens. Hun hulp werd voor alle mogelijke en onmogelijke zaken ingeroepen. Heden ten dage is hun invloed, vooral in de westelijke wereld, sterk gekrompen. Toch geloven meer mensen in geesten dan men wel zou willen vermoeden. De geestenwereld is altijd al een vage, en onduidelijk omschreven zaak geweest.
Het woord geest probeerde alles te omvatten wat men vroeger niet kon verklaren. Vandaag kunnen we dit nog terug vinden in het taalgebruik. Het woord geest heeft een aantal erg uiteenlopende betekenissen. Laten we eens een opsomming proberen te maken:
Het woord mens komt van het Latijn en betekent geest ofwel brein.
God is Geest.
Alcohol heet spiritus naar de wijngeest. Spiritus is een Latijns woord en betekent geest. Deze geest zat in de wijn en als je veel wijn dronk ging deze geest je beheersen en was je jezelf niet meer en ging je vreemd doen. Soms agressief.
Een spook, de ziel van een dode, is een geest.
Engelen zijn dienende geesten zegt de Bijbel.
Iemand die ziek was, en ijlde, was bezeten door een boze geest. Hij was immers zichzelf niet, en sprak op een voor hem ongewone manier. Dus was hij bezeten door een boze geest. Het was namelijk ook erg duidelijk dat wat hem dan ook mocht mankeren, het niet goed was, dus boos.
Iemand met geestelijke afwijkingen was bezeten door een boze geest.
De Bijbel geeft een duidelijke beschrijving van een geval van vallende ziekte en zegt daarbij dat die persoon bezeten was door een boze geest.
Er wordt vaak gesproken over de geest der tijd. De mode van die tijd, of gewoonte, of gedachte.
'Hij werkte in de geest van Albert Zweitzer' is een veel gebruikte uitdrukking waarmee men zeggen wil dat die persoon op de manier en de denkwijze van Albert Zweitzer werkte.
Het St. Elmsvuur werd door het scheepsvolk als een kwade geest gezien. Braziliaanse indianen kennen dit verschijnsel ook, en noemen het boitata.
Hier kan men zien dat er nogal wat verschillende soorten geesten zijn. Heel veel van deze verschijnselen kennen wij en we weten nu ook wat de oorzaak hiervan is. Maar vroeger had men hiervan geen idee. Men trachtte allerlei dingen in de natuur met elkaar te rijmen in de hoop er vat op te krijgen.