Feng Shui is een oude Oosterse wijsheid om je huis en je werk te organiseren op een manier die gezondheid, geluk en succes bevordert.
Feng Shui wordt al eeuwenlang toegepast in China, Japan en Hongkong.
In de loop der tijd zijn verschillende Feng Shui-scholen ontstaan.
In het Westen zijn vier stijlen populair:

– de Japanse kompasmethode
– de acht huizen
– de vallende sterschool
– de vormschool.

De Japanse kompasmethode, de acht huizen en de vallende-sterschool maken gebruik van een kompas om te bepalen hoe de energie in de diverse delen van een gebouw de gebruikers ervan benvloedt.
De vormschool kijkt naar de vorm van het landschap om de Feng Shui-energiestromen te situeren.

Er zijn vele theorien over hoe en wanneer Feng Shui is ontstaan. Een ervan heeft betrekking op de oude beschavingen die langs de rivier Lo in China ontstonden.
Dit gebied werd geplaagd door overstromingen die gebouwen en akkers verwoestten. Rond 4000 v. Chr. Bracht een zekere Fu Hsi verbeteringen aan de rivieroevers aan die verdere overstromingen voorkwamen.
Hij werd keizer en het gebied werd welvarend. De streek die het meest floreerde had de rivier in het oosten en was beschermd tegen wind uit het noordoosten.
Feng Shui betekent letterlik wind water.
Toen Fu Hsi op een dag aan de oever van de Lo zat te mediteren, zag hij een schildpad uit het water komen. Voor de Chinezen is de schildpad een symbool van levenslang geluk en heeft grote spirituele betekenis. Fu Hsi merkte met verbazing op dat het schild van de schildpad een patroon van zwarte en witte stippen vertoonde. Deze stippen waren gerangschikt in groepen van n tot negen en zodanig geplaatst dat als ze horizontaal, vertikaal of diagonaal werden opgeteld, altijd op vijftien uitkwamen.
Tegenwoordig wordt dit het magische vierkant genoemd en vormt de basis voor vele vormen van Feng Shui.

Elke Feng Shui consulent heeft zijn of haar eigen stijl. Deze varieert van een bezoek en mondeling advies tot een bezoek en een uitgebreid schriftelijk verslag.
Sommige consulenten voeren rituelen uit om de energiestroom te veranderen.
Momenteel zijn er nog geen erkende kwalificaties of opleidingscursussen voor Feng Shui consulenten.
Ervaring kan uiteenlopen van enkele weekendcursussen tot meer dan veertig jaar werk.