Familie opstelling is een vorm van therapie door Bert Hellinger ontwikkeld. Familie opstellingen worden gedaan in een groep van minimaal 10 mensen. In een familie opstelling wordt (een deel van) een familie systeem opgesteld doormiddel van stand-ins.

We behoren allemaal tot een familiesysteem. Een familiesysteem is groter dan het oorspronkelijke gezin. Familiesystemen gaan generaties lang terug. Zelfs als we zouden willen, kunnen wij dit systeem niet verlaten. In familie systemen komen ontwrichtingen of verstikkingen voor, door bijvoorbeeld

1. Er is geen respect voor de natuurlijke orde.
2. Leden hebben hun eigen ruimte niet (het recht om erbij te horen).
3. Er is geen balans tussen geven en nemen.

Sommige mensen worden uitgestoten, om sommigen is niet genoeg gerouwd toen ze stierven, en als er informatie achter gehouden wordt ontstaan er familiegeheimen. Dynamieken of patronen ontwikkelen zich door de generaties heen en kunnen tot allerlei soorten psychosomatische klachten leiden. Het doel van de familie opstellingen is ten eerste het geven van inzicht in de verstikkende dynamieken, om mensen het gevoel terug te geven: Dit is mijn plek, nu zie ik jou als mijn.. Ten tweede het streven naar herstel van de natuurlijke orde. Ten derde het herstellen van de balans tussen geven en nemen, en het respect voor elk individueel lid van het systeem. Het resultaat en het doel hiervan zijn dat de liefde die geblokkeerd is, in het systeem opnieuw kan stromen. (Hellinger)

De stand-ins:
Die mensen die gekozen zijn om stand-in te zijn voor een lid van de familie, ervaren tijdelijke gevoelens die tot dat systeem behoren, tijdens de opstelling. De stand-ins spelen geen rol, maar vertellen simpel wat ze ervaren. Dit bijzondere fenomeen is hetgeen wat de hele opstelling draagt. Men werkt met diep respect voor elkaar en het systeem.

De familieopstelling methode wordt door vele therapeuten in landen over de hele wereld gebruikt op diverse gebieden van de psychologie en gezondheid. Met name in Duitsland heeft het werk een grote vlucht genomen en wordt het toegepast bij diverse psychische problemen, ernstige ziekten en relatie problemen.