Falun Gong, ook bekend als Falun Dafa, wordt beschouwd als een Chinees georinteerde nieuwe religieuze beweging, gentroduceerd in 1992 door haar grondlegger Li Hongzhi. Aanhangers van de Falun Dafa streven naar het verfijnen, oftewel cultiveren, van lichaam en geest.
Voor hun geestelijke ontwikkeling gaan zij uit van het principe 'Waarheid – Mededogen – Verdraagzaamheid' om een beter persoon te worden en wijsheid en verlichting te bereiken. Om het welzijn van hun lichaam en geest te verbeteren doen zij een vorm van Qigong oefeningen. Dit zijn vijf eenvoudige en vloeiende oefeningen, inclusief een zittende meditatie.
Sinds haar introductie in 1992 is Falun Gong gegroeid tot een populaire beweging en worden haar Qigong oefeningen door velen beoefend. Als belangrijkste reden hiervoor wordt gegeven dat Falun Gong zich onderscheidt van andere vormen van Qigong door niet slechts nadruk te leggen op lichamelijke oefening, maar ook op de cultivatie van iemands morele karakter in het dagelijks leven.
De Falun van Falun Gong is een intelligente ronddraaiende entiteit bestaande uit hoge energie materie. Het roteert in overeenstemming met de Wet van de beweging van de hele hemelse kosmos. In zekere zin is het een microkosmos van de kosmos.
De Falun van Falun Gong heeft dezelfde eigenschappen als deze van de kosmos. Het is een miniatuur van de kosmos. Beoefenaars van dit systeem kunnen niet alleen hun supernormale capaciteiten en energie potentie snel versterken, maar ook een Falun verwerven met onvergelijkbare kracht, op een zeer korte termijn.
Eens gevormd, zal deze Falun bestaan als een intelligente entiteit en automatisch en onophoudelijk draaien ter hoogte van de onderbuik van de beoefenaar, terwijl hij voortdurend energie van de kosmos verzamelt en ontwikkelt. Deze energie zal uiteindelijk getransformeerd worden in cultivatie energie in de Benti van de beoefenaar, waardoor het 'Fa Lian Ren' effect bereikt wordt (de Wet die de beoefenaar zuivert/verfijnt). Dit betekent, dat hoewel de beoefenaar niet de hele tijd oefent, de Falun nooit stopt met hem te verbeteren. Inwendig, kan Falun gebruikt worden voor zelfredding, vermits het de beoefenaar gezond en fit zal maken, intelligent en wijs, en hem zal beschermen tegen het verzeild raken in moeilijkheden en helpen om het lastig vallen door mensen met een slechte geest te weerstaan. Uitwendig, kan het redding brengen aan anderen door hun ziektes te verwijderen, het kwade verwijderen en alle abnormale staten herstellen. Falun roteert onophoudelijk in de onderbuik, het draait negen maal met de klok mee en dan negen keer tegen de klok in. Wanneer het met de klok mee draait, absorbeert het krachtig energie uit de kosmos. De energie is krachtig. Wanneer de energie potentie groeit, draait de Falun steeds krachtiger. Dit kan niet bereikt worden door op kunstmatige wijze qi op te vullen langs de top van het hoofd. Wanneer de Falun tegen de richting in draait, laat het energie los om redding of heil te bieden aan alle leven en alle abnormale staten recht te zetten.
Alhoewel Falun behoort tot de School van Buddha, gaat het veel verder dan deze laatste. Het cultiveert de ganse kosmos. Vroeger ontwikkelde de School van Buddha volgens de doctrines van de School van Buddha, terwijl de Taostische School ontwikkelde volgens de principes van de Taostische School. Niemand, echter, heeft ooit bekend gemaakt wat de kosmos werkelijk is. De kosmos, heeft, net als een menselijk wezen, zijn fundamentele principes naast zijn fysieke samenstelling. Deze principes kunnen in drie woorden uitgedrukt worden: 'Zhen-Shan-Ren'. Tao Cultivatie legt de nadruk op de identificatie van 'Zhen', de waarheid vertellen, zich waarachtig gedragen, terugkeren naar de oorsprong en terug gaan naar de waarheid en uiteindelijk een Onsterfelijke worden. De School van Buddha benadrukt 'Shan', geweldige compassie/mededogen ontwikkelen en redding brengen aan alle wezens met gevoel. Onze school richt zich op een gentegreerde cultivatie van 'Zhen-Shan-Ren', ontwikkelen in directe samenhang met de fundamentele kwaliteiten van de kosmos en uiteindelijk volledig gelijk worden met de kosmos.
Falun Gong, een vreedzaam systeem van oefeningen en meditatie door miljoenen Chinezen beoefend in parken over heel China verspreid, werd in juli 1999 abrupt verboden door Jiang Zemin, toenmalig leider van China. Jiang lanceerde een grootscheepse haatcampagne en zette het volledige overheidsapparaat in met het doel Falun Gong uit te roeien. Honderdduizenden mensen die Falun Gong beoefenden zijn sindsdien gearresteerd en in werkkampen geplaatst, en duizenden zijn gefolterd en vermoord. Vrouwen zijn seksueel misbruikt en gedwongen abortussen vonden plaats zelfs in de negende maand van zwangerschap. Ook kinderen zijn slachtoffer van de vervolging. Veel mensen hebben zich ingezet voor de mensenrechten in China en regeringsleiders in landen buiten China hebben zich uitgesproken tegen de mensenrechtenschendingen van Falun Gong beoefenaars in China.