Volgens de oude Joodse overlevering waren de engelen de eerste intelligente wezens die God schiep en er wordt vaak beweerd dat ze allemaal op hetzelfde moment, op de tweede dag van de schepping werden geschapen.
God gaf de engelen een vrije wil, onsterfelijkheid en goddelijke intelligentie. Hun taak was het heelal te beheren en van de glorie van God te getuigen.

In alle overleveringen van de engelenleer is sprake van een opklimmende hierarchie van verschillende orden (of koren) van engelen.
Wat betreft de namen en aantallen van de koren zijn er veel verschillende versies.
De bekendste christelijke versie werd in de 6e eeuw uitgewerkt door Pseudo-Dionysios de Areopagiet, een Syrische monnik die het systeem uitvoerig beschrijft in zijn boek De hemelse hierarchie.

Het stelsel bestaat uit negen koren, die in drie triades zijn gegroepeerd.

De eerste triade:
– De Serafijnen
– De Cherubijnen
– De Tronen

De tweede triade:
– De Overheden
– De Machten
– De Krachten

De derde triade:
– De Vorsten
– De Aartsengelen
– De Engelen

De grote aartsengelen zijn waarschijnlijk de geliefdste figuren van het angelieke rijk, maar er bestaat nogal wat verwarring over wie ze nu werkelijk zijn en wat hun rol is.
Dit probleem komt voort uit de naam zelf: de term aartsengel kan naar elke engel uit de regionen boven het allerlaatste koor verwijzen.
In die zin zijn de machtige Cherubijnen en Serafijnen ook aartsengelen, maar volgens de hierarchie van Pseudo-Dionysios is het koor van de aartsengelen op twee na laagste orde.

Over het aantal, zeven aartsengelen, is wel overeenstemming, hoewel het christendom er slechts twee erkent.

Volgens de esoterische engelenleer stijgen vier aartsengelen boven de rest uit als de engelen van de vier windstreken en de vier elementen.

De drie andere aartsengelen zijn de engelen van de planeten.
Er zijn heel veel verschillende lijsten met namen van aartsengelen en alle bevatten de namen van Michael en Gabriel, de meeste die van Rafael en Uriel volgt hem op in populariteit. Deze engelen worden dan ook betiteld als de vier grote aartsengelen.

De engelen ondersteunen alle dingen in de ons omringende kosmos. Omdat ze de opdracht hebben de mensheid te steunen en te beschermen, is er een speciale engel verantwoordelijk voor elke afzonderlijke, oorspronkelijke, menselijke gesteldheid.

De aartsengel Gabriel is de engel van geboorte en dood. Hij onderricht het ongeboren kind als het nog in de baarmoeder zit en bij de dood is hij in de buurt om de ziel te helpen bij de grote overgang.
Er zijn nog meer engelen die als speciale verantwoordelijkheid hebben om de mensheid bij te staan aan het begin en einde van de levenscyclus.

De grote engel van genade is de aartsengel Gabriel, wiens hulp altijd kan worden ingeroepen om te bemiddelen voor ons of voor anderen als we in nood verkeren.
Er zijn echter ook nog andere engelen die de heerschappij hebben over bepaalde specifieke verschijnselen, zoals natuurrampen.
Deze engelen kunnen worden aangeroepen om de vernielingen die zulke rampen kunnen aanrichten te beperken en degenen die erdoor bedreigd worden te beschermen.

Andere engelen kunnen weer voor de troost zorgen die bij deze rampen zo nodig is.
Sommige mensen, die bepaalde bijzondere vermogens hebben, schijnen de helpende engelen te kunnen bijstaan als ze zich in hun astrale lichaam bevinden.