De edelsteentherapie (ook wel edelsteen-kleurentherapie genoemd) kan men toepassen op de verschillende niveaus van de mens: het stoffelijke, de geestelijke en het spirituele. Voor elk van deze niveaus is een bepaalde kleurkracht van essentieel belang. Voor het louter stoffelijke gebied is de kleurintensiteit van de gebruikte edelsteen bijvoorbeeld zo donker mogelijk (bv.: een hotstone massage (met bijna zwarte basaltstenen) die je bij de meeste schoonheidsspecialistes kan ondergaan).
Voor geestelijke en/of spirituele therapie heb je andere kleurintensiteit nodig en is daarenboven de plaats van het lichaam waarop de stenen gelegd worden uiterst belangrijk. Elke plaats vereist een eigen kleurintensiteit. Daarnaast is het van belang om de juiste steen te gebruiken in functie van zijn therapeutisch doel.
Edelstenen werken op diverse manieren.
Omdat alles wat je kunt bedenken uit energie bestaat, is wellicht de belangrijkste factor bij stenen de energetische werking.
(Half)edelstenen zijn opgebouwd uit dezelfde mineralen als waaruit ons lichaam is opgebouwd.
Van mineralen is bekend dat ze een bepaalde constante energiefrequentie uitzenden.
Deze frequentie van de mineralen in een steen komt dus ook overeen met de frequentie van de mineralen in ons lichaam.
De werking van stenen is gebaseerd op de natuurwet dat energie in evenwicht wil zijn. Brengen we een steen met een bepaalde frequentie in ons energieveld, dan zal hij zijn energie afgeven aan dat orgaan of stelsel dat op dezelfde frequentie hoort te trillen, maar door blokkades te weinig energie heeft en dus niet optimaal kan functioneren.
Door de energie van de steen wordt de frequentie van het orgaan/stelsel verhoogd zodat het weer goed en dus gezond kan gaan functioneren.
Andere stenen nemen juist energie op uit uw lichaam en zuiveren zo uw systeem.
Zo ontstaat er een constante uitwisseling van energie.
In het lichaam wordt energie die van buiten af aangevoerd wordt, verspreid via energiecentra (chakra's) in ons energielichaam.
Chakra's (bekend uit de duizend jaar oude oosterse gezondheidsleer) zijn het beste voor te stellen als aparte, onderling met elkaar verbonden, energiecentra.
Via deze centra stroomt kosmische energie ons lichaam binnen en voedt het met levenskracht.
Dit proces gebeurt onbewust en is net zo noodzakelijk om in leven te blijven als ademhalen of eten.
Ben je in harmonie dan zijn alle chakra's evenredig 'geopend'.
Is een chakra door lichamelijke of psychische spanning geblokkeerd, dan is ook de energiestroom gestoord.
Dit veroorzaakt dan lichamelijke of emotionele problemen.
Kosmische energie bevat alle frequenties van de kleuren van de regenboog.
Zo komt het dat elk chakra correspondeert met n van de zeven hoofdkleuren (frequenties) van deze oerenergie.
Net zoals de mineralen en de kleuren van edelstenen hiermee corresponderen.
Hiermee is de verbinding gelegd tussen stenen en kleuren enerzijds en chakra's en lichamelijke of emotionele klachten anderzijds.
Energie kan worden waargenomen op diverse manieren.
Door bijvoorbeeld warmte, door geluid, maar ook door kleuren.
De kleur van een steen, veroorzaakt door de in de steen aanwezige mineralen, is dus een goede indicatie voor de werking van de steen.
Wanneer u een steen voor zijn werking wilt gebruiken, is dus de steensoort en de kleur van belang.
Een chakra wordt geactiveerd door het opleggen of het bij u dragen van een steen met de overeenkomstige kleurtrilling.
Kies de steen die u roept!
Vaak is het zo dat, als u bewust op zoek gaat naar een steentje voor een bepaald doel, de juiste steen u als het ware 'roept'.
Hij trekt u meer aan dan de anderen, alsof niet u de steen, maar de steen u uitzoekt. Vertrouwt u dan op uw intutie.
De meeste healers die met edelstenen werken, maken ofwel gebruik van natuurlijke kristallen (ook wel kristal-kleurentherapie genoemd) ofwel van een gemengd aantal edelstenen of halfedelstenen. De therapeutische doelstelling zal bepalen welke therapie aan de orde is.
Bij edelsteentherapie is het belangrijk om een goede therapeut te hebben die in staat is met de juiste steen voor de juiste therapeutische bedoeling te werken.
Om het moderne gebruik van edelstenen voor het vinden van genezing te kunnen begrijpen, is het belangrijk te weten dat deze waardevolle stenen een wetenschappelijke stamboom hebben. Ze zijn door de eeuwen heen gebruikt in vele delen van de wereld, voor dezelfde ziekten waarvoor we ze vandaag de dag toepassen. Onze methode is mede dankzij de techniek beter beheersbaar geworden. Vandaag de dag kunnen we de resultaten van een behandeling testen en daardoor verfijnen, iets waar onze voorvaderen jaloers op zouden zijn. In de middeleeuwen zouden we de stenen vermalen en dan dagenlang in wijn laten trekken, om ze vervolgens te consumeren in de vorm van een elixer.
Bekend is dat gedurende 7000 jaren verschillende kostbare stenen zijn gebruikt, niet alleen voor hun schoonheid en bijzonderheid, maar tevens voor hun medicinale eigenschappen. Tegenwoordig worden in Tibet en India nog steeds edelstenen vermalen tot tabletten of balsems. De poeders hiervan zijn microscopisch kleine edelstenen die worden ingenomen*. Ze lossen echter niet op in water, maar leggen een traject af door het spijsverteringssysteem. Deze medicijnen zijn effectief omdat ze de biologische energie op atomair niveau benvloeden, door aanvoer en ontvangen van valentie-elektronen en door levende cellen te prikkelen. Het bloed dat rond de maag circuleert, wordt van deze speciale energie voorzien en transporteert deze naar andere delen van het lichaam. Eigenlijk waren dit de eerste niet-chemische medicijnen. Helaas is het nadeel dat het behoeftige deel van het lichaam niet of moeilijk bereikbaar kan zijn. De kostbare steen is door dit proces vernietigd en alleen voor een enkeling (zij die zich dit financieel kunnen veroorloven) bereikbaar.

* pas dit zelf niet toe op eigen gelegenheid.
Een andere methode die de genezende kracht van edelstenen benut, is het maken van elixers. Eeuwenoude geschriften laten zien dat men edelstenen in wijn of brandy (als conservatoren) legden, om de frequentie van de steen over te dragen op deze vloeistof, die daarna werd ingenomen door patinten