Aansprakelijkheid, auteurswet, copyright Spirit4u

Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van Spirit4u wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op Spirit4u wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is.

In de informatie op Spirit4u kunnen wijzigingen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Een bezoeker van Spirit4u mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Spirit4u opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Spirit4u (ook niet via een eigen netwerk).

Spirit4u sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Spirit4u, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Spirit4u te kunnen raadplegen. Spirit4u is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Spirit4u is verkregen.