Chakra:

Het woord 'Chakra' betekent wiel of kring en is afkomstig uit het Sanskriet.
Chakras zijn energie- en bewustzijnscentra in het menselijk lichaam. Het zijn geen fysieke, in het lichaam aan te wijzen centra, maar energiewervelingen van de menselijke aura.
Elk chakra doorstraalt het lichaam en heeft een specifieke invloed op bepaalde orgaanfuncties, zoals bijvoorbeeld de bloedsomloop, de hormoonhuishouding, de emoties en het denken.
De chakras transformeren de kosmische levensenergie die bij ieder mens aanwezig is. Alle chakra's zijn traditioneel verbonden met kleuren, symbolen, mantra's (bepaalde klanken) en elementen. Zij activeren de daarmee in verband staande chakra's.

Basischakra

Het basis-chakra is de basis en kern van de energiecentra. Zij drukt de wil tot bestaan uit en heeft bovendien te maken met zekerheid en aarden. Zonder functionerend basis-chakra kan een levend wezen zich niet harmonieus ontwikkelen. Als deze basis stabiel is, kan de ontwikkeling van de persoonlijkheid zich versnellen. Een teken van een verstoring van het basis-chakra onder andere zijn; een overdreven materialistische instelling, egosme en een voortdurende strijd om te overleven.
Als de energie in dit chakra daarentegen goed stroomt, zal men zich rustiger voelen en negatieve zaken als bijvoorbeeld angsten, depressiviteit en agressiviteit zullen afnemen.
Het basis-chakra is gezeteld in de bekkenbodem en levert energie aan de botten, de voeten, de dikke darm, het stuitbeen en de benen. Verder heeft dit chakra ook invloed op de kwaliteit van het bloed en de bijnieren. De bijnieren worden benvloed in de vorming van cortisonen en de productie van adrenaline en noradrenaline. Hiermee in verband staat ook stressbestendigheid en de vatbaarheid voor allergien.
De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur rood en het mantra is LAM. Het bijbehorende element is aarde en het bijbehorende zintuig is reuk.

Sacraal chakra:

Het sacraal chakra is het centrum van de vrouwelijk energie en maakt voortplanting en geboorte mogelijk. Dit chakra heeft met name betrekking op de seksualiteit, de scheppende levensenergie en de creativiteit. Een stabiel sacraal chakra heeft tot gevolg dat men zich bewust is van het eigen lichaam en dit ook accepteert zoals het is. Bovendien heeft het tot gevolg dat hartstocht en emoties niet worden onderdrukt, maar dat zij worden geuit. Als de energie in dit chakra niet goed stroomt kan dit leiden tot bijvoorbeeld impotentie, bloed- en lymfeziekten, menstruatieproblemen, depressieve stemmingen en verslavingsgedrag.
Het sacraal chakra is gezeteld in het gebied van het heiligbeen en heeft invloed op de werking van de testikels, de eierstokken, de urine, de baarmoeder, de prostaat, het bloed en de lymfe. Kortom dit chakra zorgt voor het functioneren van alle vitale processen en dus voor een goede gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk.
De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleur oranje en het mantra is VAM. Het bijbehorende element is water en het bijbehorende zintuig is smaak.

Zonnevlecht:

De zonnevlecht is de belangrijkste plek in het lichaam voor het opslaan van energie, voedsel en zuurstof worden hier omgezet in levensenergie. Vervolgens wordt de levensenergie door het lichaam verdeeld. De zonnevlecht staat voor wil, identiteit, gevoel en macht en zorgt tevens dat het ego op een gezonde manier kan groeien. Tot op zekere hoogte kan worden gesteld dat de zonnevlecht de drijvende kracht is achter iemands gedachten, gevoelens en wensen. Mensen met een krachtige zonnevlecht hebben geduld, uithoudingsvermogen en zijn zelfbewust en daadkrachtig. Een te krachtig geladen zonnevlecht kan leiden tot jaloezie, afgunst, agressiviteit en overdreven ambities. Is de zonnevlecht daarentegen te weinig geladen dan dit leiden tot zelfmedelijden, onzekerheid en sentimentaliteit.
De zonnevlecht is gezeteld boven de navel, regelt de spijsvertering en heeft een grote invloed op de werking van het onderlichaam, de maag, de lever en de milt. Langdurig gebruik van pepmiddelen als cafene en alcohol kan een goede werking van de zonnevlecht tegengaan.
De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn de kleuren geel en goudgeel en het mantra is RAM. Het bijbehorende element is vuur en het bijbehorende zintuig is zien.

Hartchakra

Het hartchakra is het centrum van de liefde, de geborgenheid en het medeleven. Bovendien verbindt zij de onderste drie chakra's met de bovenste drie chakra's. Dit chakra maakt het mogelijk een liefdevol contact te hebben met een ander zonder gedreven te worden door egostische motieven en maakt het mogelijk de eigen grenzen te verleggen. Stroomt de energie krachtig in dit chakra dan is men in staat een ander onbevangen en ongekunsteld tegemoet te treden. Bovendien is men in staat zichzelf te accepteren en onvoorwaardelijk van zichzelf te houden. Stroom de energie in dit chakra slecht dan is men overdreven egostisch, gesoleerden niet in staat grenzen te stellen.
Het hartchakra regelt de werking van het hart, de longen en de ademhaling. Een verstoring in dit chakra uit zich het duidelijkst in hartklachten, ademhalingsproblemen en een druk op de borst.
De kleur die met dit chakra verbonden is, is de kleuren groen en het mantra is YAM. Het bijbehorende element is lucht en het bijbehorende zintuig is de tastzin.

Keelchakra:

Het keelchakra is het centrum van spraak en communicatie. Mensen met een goed ontwikkeld keelchakra kunnen zich goed uitdrukken met woorden en zijn in staat gemakkelijk iemands vertrouwen te winnen. Dit chakra verbindt het hartchakra met het voorhoofdchakra en wordt ook wel gezien als de bemiddelaar tussen het emotionele en het rationele. Een keelchakra met een te krachtige energiestroom uit zich in dominantie en het manipuleren van anderen. Een keelchakra dat niet goed ontwikkeld is, kan leiden tot verlegenheid, angst voor conflicten, geremdheid en angst om voor de eigen mening uit te komen.
Het keelchakra is gezeteld in het strottenhoofd en levert energie aan de keel, de kaak, de slokdarm, de luchtpijp, de stem, de nekwervels, de nek, de schouders en het gehoor.
De kleur die met dit chakra verbonden is, is blauw en het mantra is HAM.
Het bijbehorende element is ether en het bijbehorende zintuig is het gehoor.

Voorhoofdchakra:

Het voorhoofdchakra zorgt voor een verbinding met de geestelijk wereld en opent de poorten naar intutieve kennis. In dit chakra kan men het vermogen om telepathisch te communiceren ontwikkelen. Een ander aspect is zelfkennis. Een verstoring van dit chakra uit zich meestal op geestelijk- en zielsniveau, bijvoorbeeld angst, een gevoel van zinloosheid en doelloosheid en concentratieproblemen. De symptomen op fysiek niveau zijn hoofdpijn, migraine en ziekten van de zintuigen. Een overactief voorhoofdchakra kan waanvoorstellingen en schizofrenie tot gevolg hebben.
Het voorhoofdchakra is gezeteld tussen de wenkbrauwen, midden op het voorhoofd en levert energie aan alle endocriene klieren.
De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn donkerblauw en indigo en het mantra is KSHAM of OM. Het bijbehorende zintuig is het zevende zintuig (buitenzintuiglijke waarneming).

Kruinchakra:

Het kruinchakra hangt samen met spiritualiteit en verlichting. Het openen van dit chakra leidt tot wonderbaarlijke gelukstoestanden; een gevoel van vrede, harmonie en een verbondenheid met het hele universum. Is de energie in dit chakra te zwak dan kunnen chronische ziekten, zenuwaandoeningen en levensbedreigende ziekten ontstaan. Meestal uiten verstoringen in dit chakra zich in hoofdpijn, verwardheid, vergeetachtigheid, slaapstoornissen en depressiviteit.
Het kruinchakra heeft gezeteld op de top van het hoofd. De kleuren die met dit chakra verbonden zijn, zijn wit, violet en goud. De bijbehorende mantra is OM en het bijbehorende zintuig is het kosmisch bewustzijn.