Over het algemeen worden de engelen voorgesteld als gevleugelde wezens die tussen de hemel en de aarde bemiddelen, maar in feite zijn het zuiver spirituele wezens die in elke vorm die zij zich wensen kunnen verschijnen. Het idee van de beschermengel spirituele wezens die een individu zijn hele leven begeleiden is misschien wel het oudste begrip en komt in alle oude tradities voor. Vanuit een wetenschappelijk standpunt is de angelologie (de engelenleer) een zeer gecompliceerd terrein. Volgens de oude Joodse overlevering waren de engelen de eerste intelligente wezens die God schiep en wordt vaak beweerd dat ze allemaal op hetzelfde moment op de tweede dag van de schepping werden geschapen. Engelen zijn er eigenlijk voor de hele mensheid, niet voor een bepaalde godsdienst. Ze kunnen ons dienen als tussenpersonen voor persoonlijke groei en spirituele evolutie. Je hoeft de engelen alleen maar ruimte in je leven toe te staan. Ook geven ze ons bescherming en richting en kunnen ze ons helpen ons creatieve vermogen te vervullen door ons pad gemakkelijk en effen te maken. Telkens als we in ons leven vastzitten, kunnen we bij onze beschermengelen aankloppen om advies en hulp. Zij houden van ons en koesteren ons onvoorwaardelijk. Beschermengelen voelt of ervaart u. Zo kan het zijn dat u ineens een bepaald prettig of onprettig gevoel krijgt, terwijl u helemaal alleen bent. Ineens inzicht verkrijgen hoort hierbij. U snapt ineens waarom iemand boos op u is. Waar komt ineens dat inzicht vandaan? Ook komen lichamelijke ervaringen voor. U voelt ineens dat iemand een hand op uw schouder legt of in uw oor blaast, terwijl er niemand bij u is. Je kunt zelf een engel zijn door op het juiste moment iets te doen voor een ander. Wanneer dit op een precair moment gebeurt, kan dat diep ingrijpen in het leven van de ander. De boodschap van een engel is altijd liefde, hoop, acceptatie, vergiffenis en troost.