Er bestaan diverse mogelijkheden om met je gids(en) in contact te komen. Een van deze methodes is het Automatisch schrift.
Het medium (of Channel) vraagt dan aan de gids of hij/zij voor je wilt schrijven. Dan begint het medium te schrijven, gestuurd door de gids.
Vaak gaat dit zo snel dat het medium geen idee heeft wat hij/zij schrijft en moet er nagelezen worden wat er op papier is gekomen.
Omdat er meerdere gidsen om je heen zijn kan er een liefdevolle boodschap komen of een bericht van een overleden dierbare. Het is vooraf niet te zeggen wat er doorkomt. Het wordt altijd als positief en opbouwend ervaren.
Wij kunnen vragen aan hen stellen waarop we dan ook antwoord krijgen. Maar zij schrijven niet in concrete bewoordingen, maar in onze gevoelsbeleving. Door deze berichten kan er eigenlijk wel het een en ander in je leven veranderen. Als je niet de mogelijkheid hebt gehad afscheid te nemen bij het overlijden van een dierbare en je krijgt dan een boodschap, dan kan dat veel positieve invloed hebben.
Ook kunnen wij hierdoor meer aan onszelf werken en daardoor prettiger in het leven komen te staan.

Er zijn genoeg schrijvers die er van overtuigd zijn dat ze de tekst van het door hen geschreven boek hebben doorgekregen vanuit een andere dimensie. Een voorbeeld daarvan zijn de boeken van Neale Donald Walsch, de schrijver van Een ongewoon gesprek met God of de boeken van Seth, die wordt beschreven als een hogere intelligentie die de fysieke aanwezigheid van Jane Roberts (1929-1984) gebruikte om zijn kennis en inzichten met ons aardsen te delen.