Westerse astrologie

De naam astrologie komt uit het Grieks en is een samenstelling van het woord astron (ster) en logos (rede). Vrij vertaald is astrologie de studie van de sterren. Het is een studie die de verbanden zoekt tussen de bewegingen van de hemellichamen en de gebeurtenissen op aarde. Men gaat ervan uit dat de planeetbewegingen verschuivingen veroorzaken in de energiebewegingen op aarde en daarom invloed kunnen hebben op ons wezen. Astrologie gaat ervan uit dat alles met elkaar is verbonden. Zo boven zo beneden.

Natuurlijk wil de mens zijn toekomst graag weten. In vroegere tijden is de astrologie vooral hier voor gebruikt, zoals voor het uitrekenen van gunstige tijdstippen voor een huwelijk of een veldslag. Maar ook aan de stand van de planeten leerde men zien wanneer gewassen het best gezaaid of geoogst konden worden.

De astrologie kijkt vanaf de Aarde naar de Zon, Maan en planeten. De Aarde draait om de Zon, maar vanaf de Aarde gezien lijkt de Zon om de Aarde te draaien in ongeveer 365 dagen. Deze schijnbare baan van de Zon om de Aarde wordt de ecliptica genoemd. Op deze baan, deze hemelse cirkel, worden de zonnetekens (de twaalf tekens van de dierenriem) als het ware geprojecteerd. Elk teken bestaat uit 30 graden. Dit is belangrijk omdat de dierenriem die we in de astrologie gebruiken helemaal los staat van de verschuivingen aan de hemel. Onze dierenriem, de tropische dierenriem, heeft een vaststaand moment van het teken Ram en dit is het begin van de lente. Dat wil zeggen het moment wanneer de Zon precies boven de Evenaar staat. Dag en nacht zijn dan even lang en dat is 0 graden Ram. Er is geen verschuiving, de meetlat is stabiel. Al in de vierde eeuw voor Christus werd dit systeem ontwikkeld. De reden hiervoor is dat je niet afhankelijk bent van de precessie en zelfs niet meer van de echte sterrenbeelden. Zoals ik hiervoor heb uitgelegd.

Heel in het kort heeft de precessie te maken met het teruglopen van de aardas door de tekens van de dierenriem. Dit komt omdat de Aarde een tolbeweging maakt tijdens de draaiing om zijn eigen as.

Regelmatig ontstaat er discussie of de astrologie wel de juiste gegevens gebruikt of dat er misschien wel een 13de teken zou moeten zijn. Het volgende nog even voor de duidelijkheid: wanneer je nu op het lentepunt naar de ECHTE sterrenhemel kijkt staat de Zon vanaf de Aarde gezien in de sterrengroepering Vissen. Omdat de Zon vanaf de Aarde gezien terugloopt in de dierenriem, zal naar verloop van tijd de Zon aan de werkelijke hemel in het sterrenbeeld Waterman opkomen op het lentepunt. Deze achtergrond wordt dus niet als meetlat gebruikt door de astroloog. Wanneer deze discussie weer eens oplaait, dan heeft men het zonder te weten over twee verschillende systemen.

Wat er ook achter staat aan de werkelijke hemel, in onze efemeriden/sterrentabellen blijft het lentepunt 0 graden Ram. De mens projecteert de tekens van de dierenriem vanuit de Aarde op de hemel. De hemel is het projectiescherm, de astroloog gebruikt deze indeling van de tekens. Het maakt niet uit dat de ware hemel verschuift.

Terug naar de astrologie:

In de oudheid was men meer bezig met overleven en dan kan het fijn zijn om te weten wat er in het verschiet ligt. Gelukkig heeft de astrologie een ontwikkeling doorgemaakt en wordt de astrologie door serieuze astrologen vooral gebruikt om psychologisch inzicht te krijgen door middel van de horoscoop.

De horoscoop is een astrologisch beeld van de hemel op een bepaald uniek moment. Het stelt het grondplan voor van het leven van een persoon, maar een horoscoop kan ook gebruikt worden als basis voor een nieuw te starten bedrijf. Ook van een land kan de horoscoop berekend worden. Eigenlijk kun je van elke gebeurtenis of situatie een horoscoop maken. De vraag is alleen of dat wel zinvol is.

De geboortehoroscoop is een afspiegeling van de situatie aan de hemel op het moment van de geboorte. Je rekent de geboortehoroscoop uit door middel van de geboortedatum, -tijd en –plaats. Een geboortehoroscoop is daarom een heel persoonlijk plaatje.

In de buitenrand van de horoscoop plaatsen we de tekens van de dierenriem. Er is ook een vakverdeling, dit noemt een astroloog de huizen van de horoscoop. Ook deze vakverdeling komt tot stand door de hemelbol die ons omgeeft in te delen en de indeling te projecten op de dierenriem. Dat levert meestal huizen op die in grootte verschillen. Dit heeft weer te maken met op welke plaats op aarde je je bevindt. Elk huis staat voor een bepaald levens- of ervaringsgebied. Een planeet in teken valt automatisch in een huis. Er zijn ook lege huizen, dat betekent niet dat deze huizen minder belangrijk zijn. Elk huis heeft namelijk een huisbaas, heerser genoemd. Wat de heerser van een huis doet in de horoscoop vertelt veel over zijn huis.

Er is in de horoscoop ook een lijnenspel te zien. Dit zijn de aspectlijnen, zij geven aan welke planeten met elkaar een verbinding hebben. De ervaring heeft geleerd dat planeten en huisheren die een verbinding hebben elkaar beïnvloeden. Met dit hele samenstel van onderdelen aan de hand van regels en technieken, baseert de astroloog de duiding.

De geboortehoroscoop kun je het beste zien als een weerspiegeling van het potentieel dat je in je hebt. Dat betekent dat de horoscoop zowel onze mogelijkheden als onze struikelblokken aangeeft, maar er is niet uit op te maken hoe we ermee om zullen gaan.

Je bent namelijk afhankelijk van verschillende factoren, namelijk de omgeving waarin je opgroeit, de keuzes die je krijgt en maakt.

Gebeurtenissen voorspellen met de astrologie is niet mogelijk. Een horoscoop kan wel tijdelijke tendensen laten zien die gepaard kunnen gaan met (tijdelijke) veranderende behoeften. Dit kan helpen om een actuele situatie beter te begrijpen.

De tijdelijke tendensen kunnen aangegeven worden door te kijken naar de reis van de planeten door de geboortehoroscoop, de transits en progressies. Vanaf je eerste ademhaling liggen deze al vast en de geboortehoroscoop is al berekend, de huizenverdeling en de posities van de planeten voor dat moment liggen al vast. De planeten bewegen zich volkomen wetmatig en daarom kun je ook vooruit berekenen wanneer een planeet een tijdelijke hoek (aspect) maakt met een planeet in je geboortehoroscoop. Wat er precies gaat gebeuren ligt niet vast. Dit komt omdat ook een tijdelijk aspect talloze uitwerkingen binnen zijn betekenisveld kan hebben.

Een horoscoop lost je problemen niet op, dat moet je zelf doen, maar inzicht in je eigen dynamieken is wel een belangrijke eerste stap op weg naar verandering en bewustwording.

Deze tekst is geschreven door onze astrologe José