Steeds meer mensen maken gebruik van acupunctuur. Vaker ontdekken mensen dat acupunctuur hen echt helpt bij het bestrijden van ziektes of pijn: ze voelen zich beter en kunnen meer met hun lichaam. Acupunctuur, een van oorsprong oosterse geneeskunst, ziet de mens als n geheel: lichaam en geest. Acupunctuur is niet per se in plaats van een (westerse) behandeling, maar kan ook naast andere behandelingsmethoden plaatsvinden.

In de acupunctuur heeft een gezond mens harmonie tussen Yin en Yang. Langdurige verstoring daarvan kan leiden tot ziekten of klachten. De acupuncturist zet zich in om die balans te herstellen. Het Yin en Yang teken staan voor twee tegengestelde krachten. Volgens de traditionele Chinese wereldbeschouwing bestaat het universum uit een kringloop van (levens)energie, Qi of Chi genaamd. Deze energie heeft een negatieve, donkere, schaduwkant (Yin) en een positieve, lichte, zonnige component (Yang). Alles om ons heen, de dingen, onze gedachten en onze gevoelens zijn het resultaat van de wisselwerking van Yin en Yang. De witte stip in het zwarte deel van het Yin-Yangteken en de zwarte stip in het witte deel geven aan dat iets nooit helemaal Yin of helemaal Yang is. Er is een drang om elkaar aan te vullen en te zoeken naar evenwicht.

Naast het Yin-Yang beginsel heeft het traditionele Chinese denken nog een ander basisprincipe: de Vijf Elementenleer. De Chinezen hanteren vijf seizoenen (onze vier seizoenen plus de nazomer). Elk is verbonden aan een 'element': Vuur (zomer), Aarde (nazomer), Metaal (herfst), Water (winter) en Hout (lente). Het zesde element is het Keizerlijk Vuur dat een overkoepeling is en een stabilisator tussen de overige elementen. In de Yin-Yang theorie zijn lente en zomer Yang (veel energie) en herfst en winter Yin (weinig energie). De nazomer (aarde) staat zich in het midden. Het sluit de groei van lente en zomer af en luidt de rust van de winter in. De elementen corresponderen met organen in het menselijk lichaam. Elke verstoring van de cyclus – buiten of binnen het lichaam – roept een reactie op van een tegengestelde kracht om het evenwicht te herstellen. Vanuit deze wetenschap kunnen we het lichaam helpen dat evenwicht sneller te bereiken. Dit is het basisprincipe van acupunctuur.

De Chinezen ontdekten dat de energie door het menselijk lichaam via een stelsel van kanalen in 24 uur compleet circuleert. Er zijn twaalf hoofdkanalen of meridianen, die elk in verbinding staan met een orgaan in ons lichaam. Westerse medische onderzoeken hebben aangetoond dat de meridianen inderdaad bestaan, maar ze zijn voor het oog niet zichtbaar. De voeding voor dit circuit komt uit de organen, en uiteindelijk van wat iemand eet en drinkt en hoe de levenswijze is. Ook erfelijke eigenschappen benvloeden de energieproductie. Zo heeft elk een andere energiehuishouding. Om eventuele verstoringen op te sporen en ten goede te keren, gebruikt de acupuncturist een geheel eigen werkwijze.

De Traditionele Chinese Geneeskunst steunt op het inzicht dat kwalen voortkomen uit verstoringen in de energiehuishouding van het lichaam. Om die verstoringen te herstellen, plaatst de acupuncturist, na een diagnose, dunne naalden op bepaalde punten in het lichaam. Daarnaast beschikt de acupuncturist over aanvullende technieken en geeft soms een kruidentherapie of dieetsuggesties. De acupuncturist kan het lichaam vaak zo goed reguleren, dat het energie-evenwicht zich blijvend herstelt. De klachten verminderen sterk of verdwijnen volledig. Acupunctuur kan ook dienen als symptoombestrijdende of pijnstillende therapie, bijvoorbeeld als lichaamsfuncties door een ongeval onherstelbaar verstoord zijn.